Simulation investigations of energetic loads of the headers for long-stem plants harvesting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 59-69
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

Simulation investigations of energetic loads of the headers for long-stem plants harvesting

JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The paper presents simulation investigations as a basis for undertaken attempt towards explanation of the effect of working parameters of the row headers for long-stem plants harvesting on energetic indices during maize harvesting.

Key words: simulation investigations, header, forage harvester

Streszczenie: Badania symulacyjne obciążeń energetycznych przystawek do zbioru roślin wy-sokołodygowych. Celem pracy było wyjaśnienie wpływu parametrów technicznych i eksploatacyjnych na efektywną moc oraz jednostkową pracę odniesioną do masy suchej substancji rzędowej i bezrzędowej przystawki do zbioru roślin wy-sokołodygowych na podstawie opracowanych modeli matematycznych. Zapotrzebowanie na moc efektywną zwiększa się proporcjonalnie do wartości strumienia wilgotnych roślin zasilających przystawki do zbioru roślin wysokołodygowych w sieczkarniach polowych. Zwiększenie strumienia wilgotnych roślin od 1,3 do 5,3 kg.s-1 powoduje prawie czterokrotne zwiększenie zapotrzebowania na moc efektywną przystawek podczas zbioru roślin kukurydzy. Największe zapotrzebowanie na moc efektywną w strukturze mocy efektywnej zużywanej przez przystawki do zbioru roślin wysokołodygowych zajmuje transport roślin do zespołu walców wciągaj ąco-zgnia-tających (około 50% całkowitej mocy efektywnej). Zapotrzebowanie na moc efektywną i pracę jednostkową odniesioną do masy suchej substancji bezrzędowego adaptera do zbioru kukurydzy rośnie wraz ze zwiększaniem średnicy bębnów zabierających. Spowodowane jest to dłuższymi łańcuchami transportującymi rośliny przy bębnach o większej średnicy i dłuższą drogą transportu roślin wokół bębnów.

Please use the following format to cite the selected article:
CHLEBOWSKI J. Simulation investigations of energetic loads of the headers for long-stem plants harvesting. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 59-69

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: jarosław_chlebowski@sggw.pl