Compacting of plants in the feed rolls unit of forage harvester

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 39-47
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

Compacting of plants in the feed rolls unit of forage harvester

JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented results of investigations taken as a basis for determination of degree of maize plants compacting in the feed rolls unit as well as elasticity coefficient in the layer of maize plants. Results of investigations were subjected to statistical analysis. A statistically significant effect of moist plants flow supplied to the feed rolls on degree of maize plant compacting was found.

Key words: feed rolls, compacting, forage harvester

Streszczenie: Zagęszczanie roślin w zespole walców wciągaj ąco-zgniatających sieczkarni polowej. Celem pracy była analiza zagęszczenia materiału roślinnego oraz wyznaczenie stopnia zagęszczenia i współczynnika sprężystości roślin kukurydzy w warstwie. Na podstawie wyników badań zagęszczania roślin kukurydzy w zespole walców wciągaj ąco-zgniatających uzyskano wartości stopnia zagęszczenia roślin kukurydzy od 1,9 do 2,5 oraz wartości współczynnika sprężystości roślin w warstwie od 120 463 do 187 353 Pa. Na podstawie analizy statystycznej w badanym zakresie pomiarów wpływ wielkości strumienia wilgotnych roślin kukurydzy na wartość stopnia zagęszczenia roślin okazał się statystycznie istotny (na poziomie istotności a = 0,05).

Please use the following format to cite the selected article:
CHLEBOWSKI J. Compacting of plants in the feed rolls unit of forage harvester. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 39-47

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: jarosław_chlebowski@sggw.pl