Analysis of cross-section area of the cut energetic plant shoots

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 19–29
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 59, 2012)

Analysis of cross-section area of the cut energetic plant shoots

TOMASZ NOWAKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: In energetic plant harvesting process the harvested shoots that form the plant rootstock are sometimes damaged. These defects of various character are difficult to describe. The characteristic of the obtained areas of cut plant shoots can be determined with the use of various geometric and physical parameters. In this work the coefficient of rootstock dispersion and the fractal dimension were determined for rootstock area of energetic plant shoots cut with the use of circular saw unit. Application of a new method in quantitative analysis allowed for description of phenomena of our interests and widened the conclusion field. The obtained results were subjected to statistical analysis that showed significant effect of the plant species and mass flow on fractal dimension as well as the plant species on rootstock dispersion coefficient. The least values of rootstock dispersion coeffi cient and fractal dimension were found for the plants of Salix viminalis; this pointed out at least damage to this plant stems among investigated fi ve energetic plants. In the case of Salix viminalis, ensuring the “clear” cutting of shoots, without shredding and tearing of the rootstock, is particularly important for further development of the plant.

Key words: energetic plants, cutting, rootstock dispersion coefficient, fractal dimension

Streszczenie: Analiza powierzchni przekroju pędów ściętych roślin energetycznych. Celem pracy było wyznaczenie współczynnika rozproszenia karpy i wymiaru fraktalnego, które pozwoliły na wnioskowanie na temat powierzchni ściętych łodyg i parametrów eksploatacyjnych zespołów tnących. Materiałem badawczym były rośliny: wierzby krzewiastej, miskanta olbrzymiego, spartiny preriowej, ślazowca pensylwańskiego i słonecznika bulwiastego. Dla powierzchni łodyg roślin energetycznych ściętych za pomocą zespołu pił tarczowych wyznaczono współczynnik rozproszenia karpy i wymiar fraktalny. Spośród badanych roślin najmniejszymi wartościami współczynnika rozproszenia karpy charakteryzowały się rośliny słonecznika bulwiastego, wierzby wiciowej i miskanta olbrzymiego, które tworzyły jedną grupę jednorodną. Oddzielne grupy stanowiły rośliny ślazowca pensylwańskiego i spartiny preriowej. Dla wymiaru fraktalnego analiza statystyczna wydzieliła dwie grupy jednorodne dla: wierzby wiciowej, słonecznika bulwiastego, ślazowca pensylwańskiego oraz dla miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T. Analysis of cross-section area of the cut energetic plant shoots. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 19–29

Authors’ addresses:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl