Effect of selected working parameters of disk spreader on the quality of ammonium nitrate distribution

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 13–17
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 59, 2012)

Effect of selected working parameters of disk spreader on the quality of ammonium nitrate distribution

CZESŁAW WASZKIEWICZ, PAWEŁ KACPRZAK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There is presented the statistical analysis of the results of measurements on the effect of spreading disk rotational speed, setting angle of disk vanes and number of vanes on size reduction of ammonium nitrate distribution, expressed by the share of granules bigger than 1 mm.

Key words: disk spreader, ammonium nitrate, disk rotational speed, setting angle of vanes, number of vanes, granule size reduction

Streszczenie: Wpływ wybranych parametrów roboczych rozsiewacza odśrodkowego na jakość wysiewu saletry amonowej. Analiza statystyczna wyników badań wykazała, że wszystkie czynniki: prędkość obrotowa tarczy rozsiewającej, kąt ustawienia łopatek na tarczy oraz liczba łopatek na tarczy rozsiewającej, w istotny sposób wpływają na jakość wysiewu saletry amonowej, a różnice w udziale granul o wielkości powyżej 1 mm między próbą bazową a poszczególnymi kombinacjami mogą wynosić powyżej 76%.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ C., KACPRZAK P. Effect of selected working parameters of disk spreader on the quality of ammonium nitrate distribution. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 13–17

Authors’ addresses:
Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
Poland