Effect of multiple passages and the wheel load on soil deformation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 5–12
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 59, 2012)

Effect of multiple passages and the wheel load on soil deformation

JERZY BULIŃSKI, ŁUKASZ LESZCZYŃSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of laboratory investigations on the effect of wheel load and number of passages on the soil deformation are presented. The investigations were carried out in a soil bin at three wheel loading levels and various multiplicity of passages (1 – 2 – 4 – 8) over the same track. It was found that these factors significantly affected the wheel track depth and a volume of soil displaced by the wheel. The regression equations that describe the investigated dependences were developed.

Key words: wheel, loading, number of passages, soil deformation

Streszczenie: Wpływ wielokrotnych przejazdów i obciążenia koła na odkształcenia gleby. Badania przeprowadzone w kanale glebowym miały na celu określenie wpływu obciążenia koła i liczby przejazdów na odkształcenia gleby wyrażone głębokością koleiny i objętością gleby wypchniętej przez koło na boki. W badaniach wykorzystano koło ciągnikowe z oponą o wymiarze 7.50-16 ANP-5 i ciśnieniu w oponie 180 kPa. Koło obciążano trzema wartościami masy: 205 kg, 367 kg i 530 kg. Prędkość przejazdów koła wynosiła 0,82 m.s-1. Badania wykazały wysoce istotny wpływ obciążenia koła i liczby przejazdów na głębokość koleiny i objętość gleby wypieranej przez koło na boki. Największe odkształcenia gleby powodował pierwszy przejazd koła - w zależności od jego obciążenia głębokość koleiny wynosiła od 81 do 98% głębokości maksymalnej, tj. takiej, jaką otrzymywano po ośmiu przejazdach. Zmiany objętości gleby wypartej na boki przez koło wykazywały korelację dodatnią z obciążeniem i ujemną z liczbą przejazdów koła. Opracowano równania regresyjne opisujące badane zależności.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., LESZCZYŃSKI Ł. Effect of multiple passages and the wheel load on soil deformation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 5–12

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński, Łukasz Leszczyński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: jerzy_bulinski@sggw.pl