Variation of anatomical properties of shoots tall wheatgrass in the aspect of their utilization as a substitute of wood biomass

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 223-228
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Variation of anatomical properties of shoots tall wheatgrass in the aspect of their utilization as a substitute of wood biomass

WALDEMAR ZIELEWICZ1, STANISŁAW KOZŁOWSKI1, EWA FABISIAK2
1Department of Grassland and Natural Landscape Science, Poznan University of Life Sciences
2Department of Wood Science, Poznan University of Life Sciences

Abstract: The paper reports on variation anatomical properties of tall wheatgrass at different levels of shoot height. Anatomical measurements included the determination of stem cross-section area and area taken up by the stem walls. The all measured parameters of stem structure exhibit varied values depending on their location on the shoot. Variation of these parameters is of significance for the height and date of mowing in case of plantations of this species. The thickness of stem walls decreases from the shoot base to the inflorescence by approx. 20%. The area taken up by the walls accounts for almost 80% of stem cross-section area over the entire height of the shoot.

Key words: anatomical properties, tall wheatgrass, substitute of wood biomass

Streszczenie: Zmienność cech anatomicznych pędów perzu wydłużonego w aspekcie jego wykorzystania jako substytutu biomasy drzewnej. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów cech anatomicznych perzu wydłużonego (Agropyron elongatum). Mierzone cechy określano na ośmiu poziomach wysokości pędów od podstawy do kwiatostanu. Z każdego poziomu skrawano po dwie mikrotomowe próbki i określano na nich pole powierzchni przekroju poprzecznego źdźbeł, grubości ścian i pole świateł pędów. Wykazano, iż mierzone parametry struktury źdźbeł perzu wydłużonego wykazują zróżnicowane wartości w zależności od miejsca położenia preparatu wzdłuż wysokości pędu. Średnia grubość ścian źdźbeł wynosiła ok. 0.8 mm i stanowiła prawie 80 % powierzchni przekroju poprzecznego źdźbła na całej wysokości pędu. Stwierdzono, iż perz wydłużony odznacza się wieloma cechami wskazującymi na możliwości jego zastosowania jako substytutu biomasy drzewnej. Jednak, by w pełni określić jego przydatność jako surowca energetycznego badania te należy poszerzyć m.in. o właściwości cieplne.

Please use the following format to cite the selected article:
ZIELEWICZ W., KOZŁOWSKI S., FABISIAK E. Variation of anatomical properties of s hoots tall wheatgrass in the aspect of their utilization as a substitute of wood biomass. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 223-228

Authors’ addresses:
WALDEMAR ZIELEWICZ, STANISŁAW KOZŁOWSKI
Department of Grassland and Natural Landscape Science
Poznan University of Life Sciences
60-627 Poznań, Poland
Wojska Polskiego38/42
e-mail: walziel@up.poznan.pl

EWA FABISIAK
Department of Wood Science
Poznań University of Life Sciences
60-627 Poznań, Poland
Wojska Polskiego38/42
e-mail: knod@up.poznan.pl

ZIELEWICZ WALDEMAR, KOZŁOWSKI STANISŁAW, FABISIAK EWA. Variation of anatomical properties of s hoots tall wheatgrass in the aspect of their utilization as a substitute of wood biomass