Thickness changes of cyclical pressed veneer

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 218-222
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Thickness changes of cyclical pressed veneer

ZEMIAR JAN, ZBONČÁK RÓBERT, GAFF MILAN
Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Science and Technology, Department of Furniture and Wood Products

Abstract: The article is oriented at investigation of beech veneer compression by cyclical pressing. We selected different methods of cyclical pressing (procedures A, B, and C), which differed in pressing and releasing of compressive force. Also we selected different initial moisture content of veneers (8% and 16%) and pressing temperature (20°C, 100°C, 150°C). We investigated veneer thickness and its change after pressing at degree of pressing of 30%. All selected factors influence veneer thickness significantly.

Key words: pressing, compression, thickness, pressing procedure

Streszczenie: Zmiany grubości forniru prasowanego cyklicznie. Artykuł skupia się na współczynniku kompresji forniru bukowego przy prasowaniu cyklicznym. Wybrano różne procedury prasowania (procedury A, B, oraz C), które rózniły się ściskaniem i odpuszczaniem. Testowano także rózne wyjściowe wilgotności forniru (8% i 16%) i temperatury prasowania (20°C, 100°C, 150°C). Mierzono grubość forniru oraz jej zmiany po sprasowaniu o 30%. Wszystkie testowane czynniki oddziaływują znacząco na grubość forniru.

Please use the following format to cite the selected article:
ZEMIAR J., ZBONČÁK R., GAFF M. Thickness changes of cyclic al pressed veneer. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 218-222

Authors’ addresses:
Ján Zemiar, Milan Gaff, Róbert Zbončák
Technical University
Faculty of Wood Science and Technology
Department of Furniture and Wood Products
Masarykova 24
960 53 Zvolen, Slovakia

ZEMIAR JAN, ZBONČÁK RÓBERT, GAFF MILAN. Thickness changes of cyclic al pressed veneer