The effect of chemicals addition on improvement of sack paper strength properties

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 212-217
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

The effect of chemicals addition on improvement of sack paper strength properties

AGNIESZKA WYSOCKA-ROBAK, KONRAD OLEJNIK
The Institute of Papermaking and Painting, Technical University of Łódź

Abstract: Taking into account economic and environmental aspects, it can be assumed that the majority of packagings will be made of paper products in the future. Packaging paper grades require good strength properties. This can be obtained by paper production from primary material, to be precise from unbleached kraft pulp, most often based on softwood. To provide desired strength level to sack paper, some chemicals were used. Tests proved that addition of chemical agents in the production of sack paper brings satisfactory results enhancing its strength properties in this way. Synthetic agents showed better effectiveness then natural agents.

Key words: papermaking, sack paper, chemical agents, strength properties

Streszczenie: Wpływ dodatku środków chemicznych na poprawę właściwości wytrzymałościowych papieru workowego. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne i ekologiczne można przypuszczać, że w przyszłości większość opakowań produkowanych będzie z wytworów papierowych. Papier na opakowania musi charakteryzować się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Zapewnia je produkcja papieru z surowców pierwotnych, a dokładnie z niebielonej masy celulozowej typu kraft, najczęściej z drewna sosnowego. Aby zapewnić odpowiedni poziom wytrzymałości papieru workowego zastosowano różne środki chemiczne w celu poprawy tych właściwości. Wykonane badania wykazały że, zastosowanie środków chemicznych w produkcji papierów workowych przynosi zadawalające rezultaty podnosząc jego właściwości wytrzymałościowe. Środki syntetyczne wykazały większą skuteczność działania niż środki naturalne.

Please use the following format to cite the selected article:
WYSOCKA-ROBAK A., OLEJNIK K. The effect of chemicals addition on improvement of sack paper strength properties. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 212-217

Authors’ addresses:
Agnieszka Wysocka-Robak
Institute of Papermaking and Printing,
Technical University of Lodz,
Wólczańska 223, 903-924 Łódź
e-mail: agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl

WYSOCKA-ROBAK AGNIESZKA, OLEJNIK KONRAD. The effect of chemicals addition on improvement of sack paper strength properties