Surface roughness after sanding of thermally modified oak wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 208-211
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Surface roughness after sanding of thermally modified oak wood

JACEK WILKOWSKI1, MAREK GRZEŚKIEWICZ2, PAWEŁ CZARNIAK1, PIOTR KLECZKOWSKI1
1Wood Mechanical Processing Department, Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Construction and Technology of Final Wood Products, Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: In this work influence of thermal oak wood modification on quality surface after sanding with machine CNC equipped with loaf grinding bit was examined. Assesment of surface roughness parameters was realized by mean of contact profilometer. Results show that thermall modification is beneficial to surface quality after sanding. Lower values of roughness parameters were obtained for modified wood.

Key words: thermally modified wood, oak, surface roughness, sanding

Streszczenie: Chropowatość powierzchni po szlifowaniu termicznie modyfikowanego drewna dębu. W pracy przeanalizowano wpływ procesu termicznej modyfikacji drewna dębu na jakość obrobionej powierzchni po szlifowaniu. Szlifowano na obrabiarce CNC ściernicami listkowymi. Oceny chropowatości powierzchni dokonywano przy pomocy profilometru stykowego. Wyniki wskazują, że modyfikacja termiczna drewna wpływa korzystnie na jakość powierzchni po szlifowaniu. Uzyskiwano niższe wartości parametrów chropowatości powierzchni drewna dębu modyfikowanego.

Please use the following format to cite the selected article:
WILKOWSKI J., GRZEŚKIEWICZ M., CZARNIAK P., KLECZKOWSKI P. Surface roughness after sanding of thermally modified oak wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 208-211

Authors’ addresses:
Jacek Wilkowski, Marek Grześkiewicz, Paweł Czarniak
Faculty of Wood Technology SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warsaw, Poland
e-mail : jacek_wilkowski@sggw.pl
marek_grzeskiewiczi@sggw.pl
pawel_czarniak@sggw.pl

WILKOWSKI JACEK, GRZEŚKIEWICZ MAREK, CZARNIAK PAWEŁ, KLECZKOWSKI PIOTR. Surface roughness after sanding of thermally modified oak wood