Cutting forces during drilling of thermally modified ash wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 199-202
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Cutting forces during drilling of thermally modified ash wood

JACEK WILKOWSKI1, MAREK GRZEŚKIEWICZ2, PAWEŁ CZARNIAK1, MICHAŁ WOJTOŃ1
1Wood Mechanical Processing Department, Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Construction and Technology of Final Wood Products, Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences– SGGW

Abstract: Influence of thermal modification of ash wood on cutting forces during drilling was anylized in this work. In experiments there were made through holes for differentiate cross sections (for horizontal and vertical placement of annual rings) by means of CNC machine. Simultanously, there was carried out acquisition of thrust force and torque signals with measuerement chain equipped with piezoelectric sensors. Results proved increase of thrust force and decrease of torque during drilling of ash wood which was thermally modified.

Key words: thermally modified wood, ash, drilling, thrust force, torque

Streszczenie: Siły skrawania podczas wiercenia drewna jesionu modyfikowanego termicznie. W pracy przeanalizowano wpływ termicznej modyfikacji drewna jesionu na siły skrawania podczas wiercenia. Mając do dyspozycji próbki o zróżnicowanych przekrojach porzecznych (dla leżącego oraz stojącego układu słojów) wywiercono w nich otwory przelotowe przy zastosowaniu obrabiarki CNC. Jednocześnie dokonywano rejestracji siły osiowej i momentu obrotowego z użyciem toru pomiarowego opartego na czujniku piezoelektrycznym. Wyniki wskazują na wzrost poziomu siły osiowej oraz spadek poziomu momentu obrotowego skrawania podczas wiercenia drewna jesionu modyfikowanego termicznie.

Please use the following format to cite the selected article:
WILKOWSKI JACEK, GRZEŚKIEWICZ M., CZARNIAK P., WOJTOŃ M. Cutting forces during drilling of  thermally modified ash wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 199-202

Authors’ addresses:
Jacek Wilkowski, Marek Grześkiewicz, Paweł Czarniak
Faculty of Wood Technology SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warsaw, Poland
e-mail : jacek_wilkowski@sggw.pl
marek_grzeskiewiczi@sggw.pl
pawel_czarniak@sggw.pl

WILKOWSKI JACEK, GRZEŚKIEWICZ MAREK, CZARNIAK PAWEŁ, WOJTOŃ MICHAŁ. Cutting forces during drilling of  thermally modified ash wood