Research qualitative of coniferous assortments solid wood for wood construction

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 189-193
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Research qualitative of coniferous assortments solid wood for wood construction

WIERUSZEWSKI MAREK, GOTYCH VIKTOR, HRUZIK GINTER J., GOŁUŃSKI GRZEGORZ, MARCINKOWSKA AGNIESZKA
Faculty of Wood Technology of the University of Life Sciences in Poznań, Department of Mechanical Wood Technology

Abstract: Research qualitative of coniferous assortments solid wood for wood construction. The physical and mechanical properties with respect to the relevant standards were defined and large samples with the application of three different adhesives were obtained. Physical examination included figured, density and moisture content of normative samples obtained from samples of large size. The study of mechanical properties of the samples included the determination of elasticity of the average large-size module.

Key words: wood, solid timber, construction

Streszczenie: Badania jakościowe iglastych sortymentów litych dla potrzeb budownictwa drewnianego.Określono właściwości fizyczne i mechaniczne w odniesieniu do właściwych norm przedmiotowych. Właściwości fizyczne obejmowały badania słoistości, gęstości i wilgotności normatywnych próbek laboratoryjnych pozyskanych z próbek wielkogabarytowych. Badanie właściwości mechanicznych próbek wielkogabarytowych obejmowało określenie średniego modułu sprężystości.

Please use the following format to cite the selected article:
WIERUSZEWSKI M., GOTYCH V., HRUZIK G., GOŁUŃSKI G., MARCINKOWSKA A. Research qualitative of coniferous assort ments solid wood for wood construction

Authors’ addresses:
Department of Mechanical Wood Technology
Poznan University of Life Sciences
60-627 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 38/42
Tel./fax (061)8487437
E-mail: kmtd@up.poznan.pl

WIERUSZEWSKI MAREK, GOTYCH VIKTOR, HRUZIK GINTER J., GOŁUŃSKI GRZEGORZ, MARCINKOWSKA AGNIESZKA. Research qualitative of coniferous assort ments solid wood for wood construction