The new construction the exhaust fan for woodworking machine dedusting

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 180-183
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

The new construction the exhaust fan for woodworking machine dedusting

GRZEGORZ WIELOCH1, RAFAŁ MOSTOWSKI2
1University of Life Sciences of Poznań,
2Institute of Combustion Engines and Transport, Poznań University of Technology

Abstract: Every woodworking production process creates chips that have to be extracted. As a rule the same amount of energy is required to collect and extract the chips as it takes to produce them. It does not matter whether you are processing solid wood or panels – uncollected chips have a negative impact on added value. They reduce the product quality, they make additional tool cleaning necessary, they increase the machine downtime or and can cause machine breakdowns through wear. Leitz's answer to this problem is DFC® (Dust Flow Control) tooling. A new solution that is DFC®-tool which gives nearly total dust extraction (up to 95%) from working area was described.

Keywords: chips, dust, dedusting, system DFC, exhaust fan

Streszczenie: Nowa konstrukcja ssawy do odpylania obrabiarek do drewna. Każdy proces produkcyjny oparty o narzędzia skrawające tworzy pył i wióry niezależnie od gałęzi przemysłu. Rozdrobniony materiał, który powstaje w wyniku skrawania jest odciągany ze strefy skrawania przez system odwiórowania. Jego sprawność jest zależna od wielu czynników między innymi od konstrukcji ssaw, wytworzonego podciśnienia, wielkości wiórów i ich wilgotności itp. Z reguły dużo energii musi być zaangażowane do odwiórowania aby sprostać wymogom środowiska pracy. Pomimo najnowocześniejszych systemów odwiórowania stosowanych w przemyśle drzewnym, nie wszystkie pyły są zbierane ze strefy obróbki. Skutkować to może obniżeniem jakości produktu, a niezbędne staje się użycie dodatkowego narzędzia, lub czyszczenia miejsca pracy co zwiększa czas przestoju maszyny. Próbą rozwiązania tego problemu przez f-mę Leitz jest system DFC® (Dust Flow Control) stosowany przy obróbce, który zastosowany przez f-mę Martin daje niemal całkowite odwiórowanie (do 95%) strefy skrawania.

Please use the following format to cite the selected article:
WIELOCH G., MOSTOWSKI R. The new construction the exhaust fan for woodworking machine dedusting. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 180-183

Authors’ addresses:
Grzegorz Wieloch
University of Life Sciences of Poznań,
60-638 Poznań,
E-mail: obrawiel@up.poznan.pl

Rafał Mostowski
Institute of Combustion Engines and Transport, Poznań University of Technology
ul. Piotrowo 3,
60-965 Poznań, Poland,
E-mail: Rafal.Mostowski@put.poznan.pl

WIELOCH GRZEGORZ, MOSTOWSKI RAFAŁ. The new construction the exhaust fan for woodworking machine dedusting