Examination of influence of fixing circular saw on its stiffness

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 176-179
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Examination of influence of fixing circular saw on its stiffness

ROMAN WASIELEWSKI
Department of Manufacturing Engineering and Automation, Mechanical Engineering Faculty, Gdansk University of Technology

Abstract: This article shows impact of the shape of fixing disc on blade stiffness of chosen saws. Results of research present impact of size, shape and surface quality in point of contact of fixing discs on blade stiffness.

Key words: wood cutting, circular sawing machine

Streszczenie: Badanie wpływu mocowania piły tarczowej na jej sztywność. W niniejszym artykule przedstawiono badania wpływu kształtu tarcz mocujących na sztywność ostrzy wybranych pił. Wyniki badań wykazały wpływ wielkości, kształtu i jakości powierzchni styku tarcz mocujących z korpusem piły na sztywność ostrzy piły.

Please use the following format to cite the selected article:
WASIELEWSKI R. Examination of influence of fixing  circular saw on its stiffness. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 176-179

Authors’ addresses:
Roman Wasielewski
Department of Manufacturing Engineering and Automation,
Mechanical Engineering Faculty,
Gdansk University of Technology,
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Poland
E-mail: rwasiele@pg.gda.pl

WASIELEWSKI ROMAN. Examination of influence of fixing  circular saw on its stiffness