Extractive substances in selected species of shrub willows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 164-167
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Extractive substances in selected species of shrub willows

BOGUSŁAWA WALISZEWSKA, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, AGNIESZKA SIERADZKA
Institute of Chemical Wood Technology, Poznan University of Life Sciences

Abstract: Quantities of substances soluble in organic solvents as well as in water found in the wood of shrub willows cultivated using the Eko-Salix method were determined. The following willow clones were investigated: K-TURBO, K-1054, K-DUOTUR, TUR-KOCIBÓRZ, CORDA and K-EKOTUR. Additionally, quantities of mineral substances were also determined. Analyses were carried out employing standard methods commonly used in wood chemistry.

Keywords: extractive substances, water-soluble substances, mineral substances

Streszczenie: Substancje ekstrakcyjne wybranych gatunków wierzb krzewiastych. W niniejszej pracy oznaczono ilościowo zawartość niestrukturalnych składników drewna wierzb krzewiastych następujących klonów: K-TURBO, K-1054, K-DUOTUR, TUR-KOCIBÓRZ, CORDA oraz K-EKOTUR. Materiał badawczy pochodził z uprawianej metodą Eko-Salix plantacji doświadczalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, położonej w miejscowości Obory koło Kwidzyna w woj. warmińsko-mazurskim. Oznaczono ilość substancji rozpuszczalnych w etanolu, zimnej i gorącej wodzie oraz 1% NaOH. Zawartość substancji rozpuszczalnych w etanolu oraz w zimnej wodzie w badanych klonach wierzbowych była bardzo zbliżona i kształtowała się na poziomie odpowiednio 3,29% do 3,86% oraz 2,24% do 3,22%. Ilość związków rozpuszczalnych w rozcieńczonych alkaliach była wysoka i wynosiła od 22,39% do 26,55%. Badane wierzby zawierały od 1,10% do 1,81% popiołu.

Please use the following format to cite the selected article:
WALISZEWSKA B., PRĄDZYŃSKI W., SIERADZKA A. Extractive substances in selected species of shrub willows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 164-167

Authors’ addresses:
Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Prądzyński, Agnieszka Sieradzka
Poznań University of Life Sciences
Institute of Chemical Wood Technology
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań
e-mail: bwaliszewska@up.poznan.pl
wpradzynski@up.poznan.pl
rosandgild@wp.pl

WALISZEWSKA BOGUSŁAWA, PRĄDZYŃSKI WŁODZIMIERZ, SIERADZKA AGNIESZKA. Extractive substances in selected species of shrub willows