Basic chemical composition of selected species of bush willows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 160-163
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Basic chemical composition of selected species of bush willows

BOGUSŁAWA WALISZEWSKA, KINGA SZENTNER, AGNIESZKA SPEK-DŹWIGAŁA
Institute of Chemical Wood Technology, Poznań University of Life Sciences

Abstract: The content of cellulose, lignin and holocellulose was determined in wood of bush willows cultivated using the Eco-Salix method. The following willow clones were selected for experiments: K-TURBO, K-1054, K-DUOTUR, TUR-KOCIBÓRZ, CORDA and K-EKOTUR. The performed analyses were conducted employing standard methods commonly used in wood chemistry.

Key words: cellulose, lignin, holocellulose

Streszczenie: Podstawowy skład chemiczny wybranych gatunków wierzb krzewiastych. W niniejszej pracy oznaczono ilościowo zawartość podstawowych składników drewna wierzb krzewiastych następujących klonów: K-TURBO, K-1054, K-DUOTUR, TUR-KOCIBÓRZ, CORDA oraz K-EKOTUR. Materiał badawczy pochodził z uprawianej metodą Eko-Salix plantacji doświadczalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, położonej w miejscowości Obory koło Kwidzyna w woj. warmińsko-mazurskim. Oznaczono ilość celulozy, ligniny i holocelulozy w drewnie wraz z korą. Badane klony wierzbowe zawierały od 42,30% do 44,80% celulozy. Zawartość ligniny kształtowała się w granicach od 22,59% do 24,68%, a ilość holocelulozy wynosiła od 73,71% do 78,60%.

Please use the following format to cite the selected article:
WALISZEWSKA BOGUSŁAWA, SZENTNER KINGA, SPEK-DŹWIGAŁA AGNIESZKA. Basic chemical composition of selected species of bush willows

Authors’ addresses:
Bogusława Waliszewska, Agnieszka Spek-Dźwigała
Poznań University of Life Sciences
Institute of Chemical Wood Technology
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań
e-mail: bwaliszewska@up.poznan.pl
adzwigala@wp.pl

Kinga Szentner
Poznań University of Life Sciences
Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering
ul. Wojska Polskiego 75
60-625 Poznań
e-mail: szentner@up.poznan.pl

WALISZEWSKA BOGUSŁAWA, SZENTNER KINGA, SPEK-DŹWIGAŁA AGNIESZKA. Basic chemical composition of selected species of bush willows