Wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 144-148
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind

ARKADIUSZ TOMCZAK, TOMASZ JELONEK, MARCIN JAKUBOWSKI
Poznan University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Utilization

Abstract: The paper analyzes pure density of wood in wind-broken trees and standing trees (control) coming from two stands damaged by strong wind (the Świdwin and Kolbudy forest districts). Generally a higher wood density was found for the control trees. The difference was 2 kg/m3 and it was not significant statistically. A similar result was recorded for the Kolbudy plot, while in the Świdwin plot the result was opposite (QuB > QuC). Moreover, radial variation of this parameter was analyzed. Generally pure density increases with a reduction of the distance from the stem circumference. In case of control trees changes in values are more dynamic.

Key words: windthrow, wood properties, basic density

Streszczenie: Gęstość drewna wiatrołomów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) W pracy przeanalizowano gęstość umowną drewna wiatrołomów oraz drzew stojących (kontrolnych) pochodzących z dwóch drzewostanów uszkodzonych przez silny wiatr (nadleśnictwa Świdwin oraz Kolbudy). Ogólnie wyższą gęstością drewna charakteryzowały się drzewa kontrolne. Różnica wynosiła 2 kg/m3 i nie była istotna statystycznie. Podobny wynik uzyskano na powierzchni Kolbudy, natomiast na powierzchni Świdwin rezultat był odwrotny (QuB > QuC). Przeanalizowano również zmienność promieniową parametru. Generalnie gęstość umowna rośnie wraz ze spadkiem odległości od obwodu pnia. W przypadku drzew kontrolnych zmiany wartości są bardziej dynamiczne.

Please use the following format to cite the selected article:
TOMCZAK A., JELONEK T., JAKUBOWSKI M. Wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 144-148

Authors’ addresses:
Arkadiusz Tomczak
Poznan University of Life Sciences,
Department of Forest Utilisation
Wojska Polskiego 71A, 60 – 625 Poznań
E-mail: arkadiusz.tomczak@up.poznan.pl

TOMCZAK ARKADIUSZ, JELONEK TOMASZ, JAKUBOWSKI MARCIN. Wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind