Selcted physical properties of furfurylated oil palm wood (Elaeis guineensis Jacq.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 129-133
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Selcted physical properties of furfurylated oil palm wood (Elaeis guineensis Jacq.)

KAROLINA SZYMONA1, ANDRZEJ CICHY1, PIOTR BORYSIUK1, PAIK SAN H’NG2, MARIUSZ MAMIŃSKI1
1Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
2Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia

Abstract: Oil palm wood (Elaeis guineensis Jacq.) was subjected to furfurylation in acidic conditions. The furfurylated speciemens exhibited markedly increased density (up to 135%), hydrophobicity and intense darkening. It was shown that the furfurylation allowed for improving physical properties of the material which potentially extends the area of its application.

Key words: Elaeis guineensis, furfurylation, oil palm

Streszczenie: Wybrane właściwości fizyczne furfurylowanego drewna palmy oleistej (Elaeis guineensis Jacq.) Drewno palmy oleistej zostało poddane modyfikacji alkoholem furfurylowym w środowisku kwaśnym. W wyniku modyfikacji uzyskano znaczący wzrost gęstości (do 135%), zwiększenie hydrofobowości oraz zmianę barwy na ciemniejszą. Wykazano, że furfurylacja pozwala na poprawę właściwości fizycznych drewna, co potencjalnie może poszerzyć obszar jego zastosowań.

Please use the following format to cite the selected article:
SZYMONA K., CICHY A., BORYSIUK P., SAN H’NG PAIK, MAMIŃSKI M. Selcted physical properties of furfurylated oil palm wood (Elaeis guineensis  Jacq.). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 129-133

Authors’ addresses:
Karolina Szymona
Faculty of Wood Technology
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
159 Nowoursynowska St.
02-776 Warsaw, Poland

Mariusz Mamiński
Faculty of Wood Technology
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
159 Nowoursynowska St.
02-776 Warsaw, Poland
e-mail: mariusz_maminski@sggw.pl

H’ng Paik San
Faculty of Forestry,
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang,
Selangor, Malaysia
e-mail: ngpaiksan@gmail.com

SZYMONA KAROLINA, CICHY ANDRZEJ, BORYSIUK PIOTR, SAN H’NG PAIK, MAMIŃSKI MARIUSZ. Selcted physical properties of furfurylated oil palm wood ( Elaeis guineensis  Jacq.)