Relative machinability index of chipboard based on tool life testing

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 120-123
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Relative machinability index of chipboard based on tool life testing

KAROL SZYMANOWSKI, JAROSŁAW GÓRSKI
Wood Mechanical Processing Department, Warsaw University of Life Sciences– SGGW

Abstract: This article presents the experimental study of wood-based materials machinability. During the experiment two materials were machined: MDF (as a reference material) and raw chipboard (as a tested materials). The conventional, relative machinability index was determined. The effect of cutting speed was taking into account.

Key words: machinability, wood-based materials, tool life, cutting speed

Streszczenie: Względny wskaźnik skrawalności płyty wiórowej oparty na badaniach trwałości narzędzia. W artykule przedstawiono badania dotyczące skrawalności materiałów drewnopochodnych. W trakcie eksperymentu skrawano dwa materiały: MDF (jako materiał referencyjny) i surową płytę wiórową (jako materiał badany). Ustalono konwencjonalny, względny wskaźnik skrawalności. Wpływ prędkości skrawania na trwałość narzędzia posłużył do określenia wskaźnika.

Please use the following format to cite the selected article:
SZYMANOWSKI K., GÓRSKI J. Relative machinability index of chipboard based on tool life testing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 120-123

Authors’ addresses:
Karol Szymanowski
Faculty of Wood Technology SGGW,
Wood Mechanical Processing Department,
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warsaw, Poland
e-mail: karol_szymanowski@sggw.pl

SZYMANOWSKI KAROL, GÓRSKI JAROSŁAW. Relative machinability index of chipboard based on tool life testing