Relationship between cutting speed and tool life observed for MDF milling process

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 116-119
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Relationship between cutting speed and tool life observed for MDF milling process

KAROL SZYMANOWSKI , JAROSŁAW GÓRSKI
Wood Mechanical Processing Department, Warsaw University of Life Sciences– SGGW

Abstract: In this article the effect of cutting speed on tool life was presented. During the experiments a single point tool (milling head) was used. According to the empirical data the “cutting speed – tool life” curve was determined.

Key words: milling, tool life, cutting speed

Streszczenie: Zależność między prędkością skrawania a trwałością narzędzia podczas frezowania płyt MDF. W artykule omówiono wpływ prędkości skrawania na trwałość narzędzi. Podczas eksperymentów wykorzystywano narzędzie jednoostrzowe (głowicę frezową). Na podstawie danych empirycznych wyznaczono krzywą odzwierciedlającą zależność między prędkością skrawania a trwałością narzędzia.

Please use the following format to cite the selected article:
SZYMANOWSKI K., GÓRSKI J. Relationship between cutting speed and tool life observed for MDF milling process. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 116-119

Authors’ addresses:
Karol Szymanowski, Jarosław Górski
Faculty of Wood Technology SGGW,
Wood Mechanical Processing Department,
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warsaw,
Poland
e-mail: karol_szymanowski@sggw.pl
jaroslaw_gorski@sggw.pl

SZYMANOWSKI KAROL, GÓRSKI JAROSŁAW. Relationship between cutting speed and tool life observed for MDF milling process