Torque and thrust force in drilling

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 108-115
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Torque and thrust force in drilling

KRZYSZTOF SZWAJKA
Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: A theoretical model to predict thrust force and torque in drilling is presented. The method consists of determining the continuous distributions of thrust and torque along the lip and the chisel edge of a twist drill. The calculation uses the oblique cutting model for the lip and the orthogonal cutting model for the chisel edge. Thrust and torque are obtained in terms of the geometric features of the drill, the cutting conditions and the properties of the machined material.

Key words: Theoretical model, drilling; thrust force, torque

Streszczenie: Model momentu i siły w procesie wiercenia. W artykule przedstawiono teoretyczny model do przewidywania siły skrawania i moment przy wierceniu. Metoda polega na wyznaczeniu rozkładu siły i momentu wzdłuż krawędzi wiertła. Do obliczeń zastosowano model ortogonalnego skrawania. Siłę i moment uzyskuje się w zależności od cech geometrycznych narzędzia, warunków skrawania i właściwości obrabianego materiału. W nie uwzględniono wpływu ścina wiertła.

Please use the following format to cite the selected article:
SZWAJKA K. Torque and thrust force in drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 108-115

Authors’ addresses:
Krzysztof Szwajka
Faculty of Wood Technology
Warsaw Agricultural University
02-776 Warsaw
Nowoursynowska 159 str.
e-mail: kszwajka@poczta.onet.pl

SZWAJKA K. Torque and thrust force in drilling