Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 103-107
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten

JOANNA ZIELIŃSKA-SZWAJKA, JAROSŁAW GÓRSKI, KRZYSZTOF SZWAJKA
Faculty of Wood Technology, Warsaw Agriculture University – SGGW

Zusammenfassung: Der Beitrag stellt die Auswirkungen der Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Melamin Spanplatte.

Stichworte: Bohren, Spanplatten Melamin, Werkzeugverschleiß, Oberflächenqualität bearbeitet

Streszczenie: Wpływ zużycia narzędzia na jakość powierzchni obrabianej przy wierceniu płyty wiórowej. W artykule przedstawiono wpływ zużycia narzędzia na jakość powierzchni obrobionej przy wierceniu płyty wiórowej melaminowanej.

 

Please use the following format to cite the selected article:
ZIELIŃSKA-SZWAJKA J., GÓRSKI J., SZWAJKA K. Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 103-107

Authors’ addresses:
Joanna Zielińska-Szwajka, Jarosław Górski, Krzysztof Szwajka
Faculty of Wood Technology
Warsaw Agricultural University
02-776 Warsaw
Nowoursynowska 159 str.
Poland
e-mail: jzielinska@poczta.onet.pl
jaroslaw_gorski@wa.home.pl
kszwajka@poczta.onet.pl

ZIELIŃSKA-SZWAJKA JOANNA, GÓRSKI JAROSŁAW, SZWAJKA KRZYSZTOF. Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten