Einfluss der Vorschub und Schnittgeschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 96-102
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Einfluss der Vorschub und Schnittgeschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten

JOANNA ZIELIŃSKA-SZWAJKA, JAROSŁAW GÓRSKI, KRZYSZTOF SZWAJKA
Faculty of Wood Technology, Warsaw Agriculture University – SGGW

Zusammenfassung: Der Beitrag stellt die Auswirkungen von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub auf die Standzeit beim Bohren Melamin Spanplatte. Um die Wirkung von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub auf die Standzeit Haltbarkeit Tests wurden 18 mit verschiedenen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe durchgeführt bestimmen.

Stichworte: Bohren, Spanplatten Melamin, Vorschub, Schnittgeschwindigkeit, Standzeit

Streszczenie: Wpływ posuwu i prędkości skrawania na trwałość narzędzia przy wierceniu płyty wiórowej. W artykule przedstawiono wpływ prędkości skrawania oraz posuwu na trwałość ostrza narzędzia skrawającego przy wierceniu płyty wiórowej laminowanej. W celu określenia korelacji między prędkością skrawania i posuwem a trwałością ostrza przeprowadzono 18 prób trwałościowych ze zróżnicowanymi prędkościami skrawania i wartościami posuwu.

Please use the following format to cite the selected article:
ZIELIŃSKA-SZWAJKA J., GÓRSKI J., SZWAJKA K. Einfluss der Vorschub und Schnittgeschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 96-102

Authors’ addresses:
Joanna Zielińska-Szwajka, Jarosław Górski, Krzysztof Szwajka
Faculty of Wood Technology
Warsaw Agricultural University
02-776 Warsaw
Nowoursynowska 159 str.
Poland
e-mail: jzielinska@poczta.onet.pl
jaroslaw_gorski@wa.home.pl
kszwajka@poczta.onet.pl

ZIELIŃSKA-SZWAJKA JOANNA, GÓRSKI JAROSŁAW, SZWAJKA KRZYSZTOF. Einfluss der Vorschub und Schnittgeschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten