Lignin-based hexamine-hardened thermosetting wood adhesive – preliminary results

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 88-91
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Lignin-based hexamine-hardened thermosetting wood adhesive – preliminary results

ANNA ŚWIETLIK, KAROLINA SZYMONA, MARIUSZ MAMIŃSKI
Faculty of Wood Technology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The bonding properties of two adhesive systems based on two types of lignin of various origin were compared. Mechanical tests showed that the type of a lignin strongly affected shear strength of the adhesive joints.

Key words: lignin, thermosetting, wood adhesive

Streszczenie: Klej do drewna na podstawie lignin sieciowanych heksaminą – wyniki badań wstępnych. Porównano właściwości klejące dwóch klejów otrzymanych na podstawie dwóch lignin o różnym pochodzeniu. Badania wytrzymałościowe wykazały, że rodzaj ligniny jest czynnikiem decydującym o wytrzymałości połączeń klejonych.

Please use the following format to cite the selected article:
ŚWIETLIK A., SZYMONA K., MAMIŃSKI M. Lignin-based hexamine-hardened thermosetting wood adhesive - preliminary results. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 88-91

Authors’ addresses:
Anna Świetlik
Faculty of Wood Technology
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
159 Nowoursynowska St.
02-776 Warsaw, Poland

Karolina Szymona
Faculty of Wood Technology
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
159 Nowoursynowska St.
02-776 Warsaw, Poland

Mariusz Mamiński
Faculty of Wood Technology
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
159 Nowoursynowska St.
02-776 Warsaw, Poland
e-mail: mariusz_maminski@sggw.pl

ŚWIETLIK ANNA, SZYMONA KAROLINA, MAMIŃSKI MARIUSZ. Lignin-based hexamine-hardened thermosetting wood adhesive - preliminary results