Estimation of wind erosion rates of Mongolian Plateau by using 137Cs tracing technique

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 197–208
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Estimation of wind erosion rates of Mongolian Plateau by using 137Cs tracing technique

YONGQING QI1, 2, JIYUAN LIU2, HUADING SHI3, DAFANG ZHUANG2, YUNFENG HU2
1Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, China
2Institute of Geographic Sciences and Resources Research, Chinese Academy of Sciences, China
3Chinese Research Academy of Environmental Sciences, China

Abstract: Wind erosion is one of the major environmental problems in semi-arid and arid regions. Here we established a transect from northwest (Tariat, Mongolia) to southeast (Xilingol, Inner Mongolia of China) across the Mongolian Plateau, and selected eight sampling sites along the transect. We then estimated the soil wind erosion rates by using the 137Cs tracing technique and examined their spatial dynamics. In the Mongolia section (from Tariat to Sainshand), the wind erosion rate increased gradually with vegetation type and climatic regimes; the wind erosion process was controlled by physical factors such as annual precipitation and vegetation coverage, etc. While in the China section (Inner Mongolia), the wind erosion rates of Xilinhot, Zhengxiangbai Banner and Taipusi Banner were thrice as much as those of Bayannur of Mongolia, although these four sites were all dominated by typical steppe. Besides the physical factors, higher population density and livestock carrying level should be responsible for the higher wind erosion rates in these regions of Inner Mongolia.

Key words: Mongolian Plateau, wind erosion, 137Cs tracing technique

Streszczenie: Ocena intensywności erozji eolicznej Płaskowyżu Mongolskiego z wykorzystaniem techniki oznaczania 137Cs. W pracy przedstawiono wyniki badań intensywności erozji eolicznej Płaskowyżu Mongolskiego, określonej na podstawie ośmiu prób gruntu pobranego wzdłuż transektu o długości około 1400 km, przebiegającego przez teren Mongolii i Chin. Do oceny intensywności erozji wykorzystano technikę oznaczania 137Cs w wierzchnich warstwach gruntu do głębokości 30 cm. Stwierdzono, że intensywność erozji w analizowanym transekcie od północnego-zachodu stopniowo wzrasta wraz ze zmianami reżimu klimatycznego (zmniejszania się rocznej wysokości opadów), a także zmianami pokrycia roślinnego. Chińska część Płaskowyżu o charakterze stepowym jest trzykrotnie bardziej intensywnie erodowana. Oprócz czynników fizycznych, na intensywność procesu erozji eolicznej wpływa większa gęstość zaludnienia Płaskowyżu na terenie Chin, a także większe pogłowie zwierząt hodowlanych.

Please use the following format to cite the selected article:
QI Y., LIU J., SHI H., ZHUANG D., HU Y. Estimation of wind erosion rates of Mongolian Plateau by using 137Cs tracing technique. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 197–208

Authors’ addresses:
Dr. Yongqing Qi
Center for Agricultural Resources Research
Institute of Genetics and Developmental Biology
The Chinese Academy of Sciences
286, Huaizhong Rd., Shijiazhuang 050021, Hebei
China
tel./fax: +86-311-85872248 (offi ce)
e-mail: qiyq@sjziam.ac.cn,
qiyongqing@gmail.com

Jiyuan Liu, Dafang Zhuang, Yunfeng Hu
Institute of Geographic Sciences and Resources Research
Chinese Academy of Sciences
Beijing 100101
China

Huading Shi
Chinese Research Academy of Environmental
Sciences
Beijing 100012
China

QI Y., LIU J., SHI H., ZHUANG D., HU Y. Estimation of wind erosion rates of Mongolian Plateau by using 137Cs tracing technique

DOI 10.2478/v10060-008-0078-2