Application of a particle swarm optimization to a physically-based erosion model

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 39–49
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Application of a particle swarm optimization to a physically-based erosion model

CELSO AUGUSTO GUIMARÃES SANTOS1, LUIZ EDUARDO MAIA PINTO1, PAULA KARENINA DE MACEDO MACHADO FREIRE1, SUDHANSHU K. MISHRA2
1Department of Civil and Environmental Engineering, Federal University of Paraíba, Brazil
2North-Eastern Hill University, Shillong, India

Abstract: The difficulties involved in calibration of physically based erosion models have been partly attributable to the lack of robust optimization tools. This paper presents the essential concepts and application to optimize channel and plane parameters in an erosion model, with a global optimization method known as Repulsive Particle Swarm (RPS), a variant of Particle Swarm Optimization (PSO) method. The physically-based erosion model that which was chosen is called WESP (watershed erosion simulation program). The optimization technique was tested with the field data collected in an experimental watershed located in a semi-arid region of Brazil. On the basis of these results, the recommended erosion parameter values for a semi-arid region are given, which could serve as an initial estimate for other similar areas.

Key words: particle swarm optimization, runoff erosion simulation, optimization

Streszczenie: Zastosowanie optymalizacji zbioru rozproszonych cząsteczek do modelu erozji opartego na podstawach fizycznych. Trudności w kalibracji modeli erozji opartych na podstawach fizycznych przyczyniły się do braku ogólnych narzędzi optymalizacji. W pracy przedstawiono podstawowe koncepcje i zastosowanie do zoptymalizowania parametrów kanału i płaszczyzny w modelu erozji, globalną metodą optymalizacji znaną jako Repulsive Particle Swarm (RPS), wariantem metody Particle Swarm Optimisation (SPO). Fizycznie uzasadniony model erozji, który został wybrany jest nazywany WESP (watershed erosion simulation program). Technika optymalizacji została wypróbowana na danych terenowych zebranych w zlewni eksperymentalnej zlokalizowanej w umiarkowanie suchym regionie Brazylii. Na podstawie tych wyników przedstawiono wartości rekomendowanego parametru erozji dla umiarkowanie suchego regionu, który może służyć jako początkowe oszacowanie dla podobnych obszarów.

Please use the following format to cite the selected article:
SANTOS C.A.G., PINTO L.E.M., PAULA KARENINA DE MACEDO MACHADO FREIRE, MISHRA S.K. Application of a particle swarm optimization to a physically- based erosion model. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 39–49

Authors’ addresses:
Celso A.G. Santos
Department of Civil and Environmental Engineering
Federal University of Paraíba
58051-900 Joăo Pessoa, Paraíba
Brazil
e-mail: celso@ct.ufpb.br

S.K. Mishra
North-Eastern Hill University
Shillong, India
e-mail: mishrasknehu@yahoo.com

SANTOS C.A.G., PINTO L.E.M., PAULA KARENINA DE MACEDO MACHADO FREIRE, MISHRA S.K. Application of a particle swarm optimization to a physically- based erosion model

DOI 10.2478/v10060-008-0063-9