Biological assessments of streams that have been adversely impacted by sediment runoff in Idaho, USA

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 31–37
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Biological assessments of streams that have been adversely impacted by sediment runoff in Idaho, USA

ROBERT L. MAHLER, MICHAEL E. BARBER
University of Idaho, Washington State University, USA

Abstract: Sediments are the major source of pollution in surface waters of the Pacifi c Northwest Region of the USA. The purpose of this study is to evaluate the relationship between SMI water quality scores at 76 sampling sites in eight watersheds and the observed soil erosion rates on adjacent landscapes. The water quality SMI scores in streams were obtained using stream macro invertebrates as an indicator of water quality, while soil erosion rates were determined by observation on adjoining landscapes during periods of maximum precipitation. Soil erosion rates of <2, 2–5, 5–15, 15–25 and >25 mt/ha/yr were observed at 9, 20, 45, 14 and 12% of the sampling sites, respectively. Landscapes with erosion rates of less than 5 mt/ha/yr generally resulted in good water quality in adjacent streams; however, when soil erosion rates on adjacent landscapes exceeded 5 mt/ha/yr SMI water quality scores were less than good 86% of the time. Strong significant relationships were observed between SMI water quality rating and observed soil erosion rates. Consequently, land management or rehabilitation practices that reduce soil erosion rates to levels below 5 mt/ha/yr should improve stream water quality.

Key words: Benthic macro invertebrates, soil erosion, surface water quality, land use, forestry, rangeland, agriculture

Streszczenie: Ocena biologiczna cieków będących pod niekorzystnym wpływem odpływu rumowiska ze zlewni w stanie Idaho, USA. Rumowisko rzeczne stanowi główne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych w zlewniach Pacyfi ku w północno-zachodnim regionie USA. W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ośmiu zlewniach w celu określenia zależności między indeksem jakości wody SMI w 76 przekrojach kontrolnych a wartościami wskaźnika erozji gleb na przyległych obszarach. Jako wskaźnik jakości wody do określenia wartość SMI wykorzystano badania makro bezkręgowców wodnych, natomiast wskaźnik erozji gleb określano na podstawie obserwacji terenu w okresach maksymalnych opadów deszczu. Uzyskano silną zależność między wartościami SMI a wartościami wskaźnika erozji gleb. Stwierdzono, że gdy wskaźnik erozji gleb przekraczał wartość 5 mt/ha/rok wówczas w 86% okresu obserwacji jakość wody była gorsza od dobrej, tj. słaba, zła lub bardzo zła. Zagospodarowanie terenu oraz działania w celu redukcji wartości wskaźnika erozji gleb poniżej 5 mt/ha/rok powinno poprawić jakość wody w ciekach.

Please use the following format to cite the selected article:
MAHLER R.L., BARBER M.E. Biological assessments of streams that have been adversely impacted by sediment runoff in Idaho, USA. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 31–37

Authors’ addresses:
Robert L. Mahler
Professor of Soil and Environmental Sciences
University of Idaho
PO Box 442339
Moscow, Idaho, USA 83844-2339
e-mail: bmahler@uidaho.edu

MAHLER R.L., BARBER M.E. Biological assessments of streams that have been adversely impacted by sediment runoff in Idaho, USA

DOI 10.2478/v10060-008-0062-x