Modelling of the effects of land use changes on flood hydrograph in a small catchment of the Płaskowicka, southern part of Warsaw, Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (2), 2010: 229–240
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (2), 2010)

Modelling of the effects of land use changes on flood hydrograph in a small catchment of the Płaskowicka, southern part of Warsaw, Poland

KAZIMIERZ BANASIK1, NGOC PHAM2
1Department of Water Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Interfaculty Study of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: This study concerns the in fluence of urbanized trend affected on the  flood hydrograph in a small catchment in Warsaw. Based on recorded events a selected procedure for simulation rainfall-runoff process has been accepted for  flood estimation. The Soil Conservation Services Curve Number method (SCS-CN) and empirical formulae for Nash model parameters, developed by Rao at al. were used to analyze the nine selected events from 2007 to 2009. The analysis confirmed usefulness of the selected procedure, implicated in a home developed computer program, for estimating flood hydrographs as responses of the small urban catchment to heavy rainfall events. Flood hydrographs were estimated for three various stages of land use. The results demonstrate that the peak  flood flow would increase over eight times due to urbanisation of the catchment.

Key words: Land use changes,  flood hydrograph, SCS-CN method, urban flood, Rao formulae, rainfall-runoff process

Streszczenie:  Modelowanie wpływu zmian użytkowania terenu na hydrogramy odpływu wezbraniowego małej zlewni zurbanizowanej ulicy Płaskowickiej w Warszawie.  Przeanalizowano wpływ zmian zagospodarowania terenu (postępującej urbanizacji) na wzrost przepływów wezbraniowych, wywołanych opadem maksymalnym, o różnym czasie trwania i o prawdopodobieństwie przekroczenia 10%. Ustalone z danych pomiarowych parametry koncepcyjnego modelu opad-odpł yw potwierdziły przydatność metody CN-SCS do wyznaczania opadu efektywnego, oraz wzorów Rao, Delleura i Sarmy do wyznaczania parametrów modelu Nasha do transformacji opadu efektywnego w odpływ bezpośredni. Obliczenia wykazał y ponado śmiokrotny wzrost przepływów maksymalnych wywołanych opadem o podanej charakterystyce.

Please use the following format to cite the selected article:
BANASIK K., NGOC PHAM: Modelling of the effects of land use changes on flood hydrograph in a small catchment of the Płaskowicka, southern part of Warsaw, Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (2), 2010: 229–240

Authors’ addresses:
Kazimierz Banasik1, Ngoc Pham2
1Department of Water Engineering
e-mail: kazimierz_banasik@sggw.pl
2Interfaculty Study of Environmental Protection  
e-mail: ngc.pham@gmail.com
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa, Poland

BANASIK K., NGOC PHAM: Modelling of the effects of land use changes on flood hydrograph in a small catchment of the Płaskowicka, southern part of Warsaw, Poland

DOI 10.2478/v10060-008-0081-7