Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Hereford cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 149–153
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Hereford cows

TOMASZ PRZYSUCHA, HENRYK GRODZKI, JAN SLÓSARZ, MARCIN GOŁĘBIEWSKI
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the study was to calculate the correlation between body condition score (BCS) and musculature score of Hereford cows. All the correlation coefficients of BCS measured in the particular body parts were high (from 0.825 to 0.905) and statistically significant (P ≤ 0.01). All the above mentioned coefficients examined on the front of neck (dewlap) appearance were not significant in comparison to those examined on the other parts of body. The dependence between BCS in the particular parts of body and the final BCS result was proved (P ≤ 0.01). The highest correlation coefficient (r = 0.926) was found for the final BCS examined in the ischiadic tubers. All of the obtained correlation coefficients between cow BCS and cow muscularity were high (p ≤ 0.01). The highest correlation coefficient (r = 0.687) between BCS and the final musculature score was noticed for BCS measured at the ischiadic tubers. All of the obtained correlation coefficients between the particular notes for cow musculature were high and statistically significant (p ≤ 0.01). The highest correlation (r = 0.975) was observed between rump convexity and the final musculature grade.

Key words: beef cattle, BCS, musculature score

Streszczenie: Porównanie wyników oceny kondycji (BCS) i oceny stopnia umięśnienia krów rasy hereford. Celem pracy było określenie korelacji między wynikami oceny kondycji, a wynikami oceny stopnia umięśnienia krów mięsnej rasy hereford. Wszystkie współczynniki korelacji między ocenami kondycji mierzonej w różnych partiach ciała były wysokie (od 0,892 do 0,905) i statystycznie istotne (p ≤ 0,01). Wszystkie współczynniki korelacji między oceną kondycji określanej wyglądem podgardla, a określanej na podstawie innych partii ciała były znacznie niższe, ale istotne. Stwierdzono istotną (p ≤ 0,01) zależność między ocenami kondycji w poszczególnych partiach ciała (poza podgardlem), a ostateczną (zbiorczą) oceną kondycji krowy. Najwyższy współczynnik korelacji z oceną ostateczną kondycji (r = 0,926) odnotowano dla kondycji ocenianej w guzach kulszowych. Współczynniki korelacji między kondycją krowy ocenianą w różnych partiach ciała, a stopniem umięśnienia krowy ocenianym na podstawie wypukłości barku, szerokości lędźwi, wypukłości i profilu uda oraz wypukłości zadu były wysokie i statystycznie istotne (p ≤ 0,01). Najwyższy współczynnik korelacji między oceną kondycji, a ostateczną oceną stopnia umięśnienia odnotowano dla kondycji ocenianej w guzach kulszowych (r = 0,687). Wszystkie współczynniki korelacji między szczegółowymi ocenami stopnia umięśnienia krowy były wysokie i statystycznie istotne (p ≤ 0,01). Najwyższą korelację z ostateczną oceną stopnia umięśnienia miała ocena wypukłości zadu (r = 0,980).

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GRODZKI H., SLÓSARZ J., GOŁĘBIEWSKI M. Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Hereford cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 149–153

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl
PRZYSUCHA T., GRODZKI H., SLÓSARZ J., GOŁĘBIEWSKI M. Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Hereford cows