Effect of the age of the first calving on milk performance and inter-calving period of Polish Holstein-Friesian cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 127–136
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Effect of the age of the first calving on milk performance and inter-calving period of Polish Holstein-Friesian cows

TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, ŁUKASZ ŚWIDERSKI, HENRYK GRODZKI
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the work was to determine the effect of the age of the first calving on milk performance in the 1st, 2nd and 3rd lactation, the sum of yield of milk, fat and protein for three complete lactations and the amount of the mentioned components as calculated per one day of life. The age of the first calving had a significant infl uence on milk yield only in the first lactation. The percentage fat content did not differ significantly between the groups of the age of calving whereas the studied factor affected significantly the protein content in milk of the cows after the second and third calving. The obtained results indicate that the most favorable economically mating of heifers takes place until the 27th month of life as such animals give the greatest quantities of milk, fat and protein, as calculated per one day of life.

Key words: age of the first calving, milk performance, milk, fat and protein amount as calculated per one day of life

Streszczenie: Wpływ wieku pierwszego ocielenia na użytkowość mleczną i okres międzyocieleniowy krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Celem pracy było określenie wpływu wieku pierwszego wycielenia na: użytkowość mleczną w 1., 2. i 3. laktacji; sumę wydajności mleka, tłuszczu i białka za trzy pełne laktacje oraz ilość tych składników w przeliczeniu na 1 dzień życia. Wiek pierwszego ocielenia istotnie wpływał na wydajność mleka tylko w pierwszej laktacji. Procentowa zawartość tłuszczu nie różniła się istotnie między grupami wieku wycielenia, natomiast badany czynnik wpływał istotnie na zawartość białka w mleku krów po drugim i trzecim wycieleniu. Otrzymane wyniki wskazują, że najkorzystniejsze, pod względem ekonomicznym, jest takie krycie jałówek, aby ocielenie nastąpiło do 27. miesiąca życia, gdyż od takich zwierząt uzyskuje się najwięcej mleka, tłuszczu i białka w przeliczeniu na jeden dzień życia.

Please use the following format to cite the selected article:
NAŁĘCZ-TARWACKA T., ŚWIDERSKI Ł., GRODZKI H. Effect of the age of the first calving on milk performance and inter-calving period of Polish Holstein-Friesian cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 127–136

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
NAŁĘCZ-TARWACKA T., ŚWIDERSKI Ł., GRODZKI H. Effect of the age of the first calving on milk performance and inter-calving period of Polish Holstein-Friesian cows