Effect of breed and season on the boar’s semen characteristics

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 77–86
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Effect of breed and season on the boar’s semen characteristics

MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ, ANNA MAKOWSKA
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The investigation was carried out on 6627 boars ejaculates collected from the following breeds: Polish Large White, Polish Landrace, Pietrain, Duroc × Pietrain. Ejaculates were obtained in 2003–2008 in Breeding Centre for Animal Reproduction in Łowicz. The aim of this study was to assess the impact of boars breed and season on some characteristics of ejaculates: volume, sperm concentration, % of live sperm in the ejaculate. Among the four studied breeds, the largest volume of ejaculate was found in Pietrain, when the smallest one in Duroc × Pietrain. The concentration of spermatozoa in ejaculates was the highest in Durock × Pietrain and the lowest in Pietrain breed. The lowest % of live spermatozoa in the ejaculate was observed for PL. The parameters of ejaculates was also infl uenced by the month of collection. The largest volume of ejaculate was found at autumn-winter season. In these months the concentration of spermatozoa was the lowest. The highest concentration of sperm and a high % of live spermatozoa were noticed in ejaculates collected during the late winter and spring time. It was prooved that the season and breed has an effect on the volume, sperm concentration and the ratio of live sperm in ejaculates obtained from AI boars.

Key words: boar, semen, breed, season

Streszczenie: Wpływ sezonu oraz rasy knura na wybrane cechy nasienia. Badania przeprowadzono na 6627 ejakulatach pobranych od knurów następujących ras: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, pietrain, duroc × pietrain. Dane o ejakulatach pobieranych w latach 2003–2008 pochodziły z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Celem badań była ocena wpływu rasy knura i pory roku na niektóre cechy nasienia: objętość, koncentrację plemników oraz procent plemników żywych w ejakulacie. Spośród czterech badanych ras największą objętość ejakulatu stwierdzono u rasy pietrain, najmniejszą zaś u duroc × pietrain. Koncentracja plemników w nasieniu była najwyższa u duroc × pietrain i najniższa u pietrain. Najniższy procent żywych plemników w ejakulacie zaobserwowano u pbz. Miesiąc, w którym pobierano nasienie od knurów, również wpłynął na parametry ejakulatów. Największe objętości ejakulatów uzyskiwano w sezonie jesienno-zimowym. W tych miesiącach również koncentracja plemników była najmniejsza. Najwyższą koncentrację plemników w nasieniu i wysoki procent plemników żywych zanotowano podczas późnej zimy i wiosny. Podsumowując, można stwierdzić, że sezon pobrania nasienia i rasa knura mają wpływ na objętość, koncentrację plemników i odsetek plemników żywych w ejakulatach uzyskiwanych od samców używanych do inseminacji.

Please use the following format to cite the selected article:
KUNOWSKA-SLÓSARZ M., MAKOWSKA A. Effect of breed and season on the boar’s semen characteristics. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 77–86

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: malgorzata_kunowska_slosarz@sggw.pl

KUNOWSKA-SLÓSARZ M., MAKOWSKA A. Effect of breed and season on the boar’s semen characteristics