Technological usefulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 69–76
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Technological usefulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm

BEATA KUCZYŃSKA1, KAMILA PUPPEL1, EWA METERA2, IZABELA PIEŚNIAK1, ANNA GRODZKA1, TOMASZ SAKOWSKI2
1Department of Animal Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Animal Science Department, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Science, Jastrzębiec

Abstract: The objective of the present study was to evaluate the chemical composition and technological usefulness of cows milk kept in a certified organic farm. In the selected dairy farm, cows of two different breeds, i.e. (BS) and Holstein-Friesian (HF) between 45th–100th day of lactation, were managed under the same environment conditions. Results showed that in the summer and winter season milk yield, percentages of protein and fat, and also somatic cell score (SCC) were higher in milk of BS breed. However, protein to fat ratio, percentages of lactose and concentration of urea were higher in milk of HF breed. Only protein to fat ratio was higher in milk of BS breed during winter season. Milk from BS cows was characterized by a better usefulness of technological parameters, mainly lower coagulability time against the rennet and a higher of casein and beta-lactoglobulin content, which indicates that it is a better raw material for processors.

Key words: milk quality, organic milk, technological properties

Streszczenie: Przydatność technologiczna mleka krów rasy Brown Swiss i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym. Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu wybranych czynników, takich jak: system produkcji, sezon żywienia czy rasa – na kształtowanie się zmian w zawartości podstawowego składu chemicznego mleka, jak również jego przydatności technologicznej. Badania przeprowadzono w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym, w którym utrzymywane są krowy dwóch ras: Brown Swiss (BS) i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Grupę badawczą stanowiło 30 krów (15 BS i 15 HF). Mleko do analiz pobierane było 2-krotnie od każdej krowy: w sezonie letnim (gdzie podstawę żywienia stanowiło pastwisko) oraz w sezonie zimowym. Badania wykazały, że w trakcie sezonu letniego, krowy rasy BS charakteryzowały się wyższą wydajnością, ale też mleko od nich pobrane wyróżniało się wyższym poziomem białka oraz tłuszczu. Natomiast wyższy poziom laktozy, mocznika, a także korzystniejszy stosunek – białko: tłuszcz – wykazano w mleku krów HF. Mleko krów rasy BS charakteryzowało się lepszymi parametrami przydatności technologicznej: krótszym czasem koagulacji oraz wyższym poziomem kazeiny i beta-laktoglobuliny.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., METERA E., PLEŚNIAK I., GRODZKA A., SAKOWSKI T. Technological usefulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 69–76

Authors’ addresses:
Beata Kuczyńska, Kamila Puppel, Anna Grodzka, Izabela Pieśniak
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Bydła,
Wydział Nauk o Zwierzętach – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl

Ewa Metera, Tomasz Sakowski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
Jastrzębiec, ul. Postępu 1
05-552 Wólka Kosowska, Poland

KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., METERA E., PLEŚNIAK I., GRODZKA A., SAKOWSKI T. Technological usefulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm