Fatty acid composition of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 61–67
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Fatty acid composition of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm

BEATA KUCZYŃSKA1, KAMILA PUPPEL1, EWA METERA2, PIOTR KLIŚ1, ANNA GRODZKA1, TOMASZ SAKOWSKI2
1Department of Animal Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Animal Science Department, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Science, Jastrzębiec

Abstract: The objective of the present study was to evaluate the fatty acid composition of cows milk, kept in a certified organic farm, independent of breed and season of nutrition. In the selected dairy farm, cows of two different breeds, i.e. Brown Swiss (BS) and Holstein-Friesian black and white (HF) between 45th–100th day of lactation, were managed under the same environment conditions. There were highly significant effects of the season on the SFA content in milk, where in SFA content were higher in the winter season compared with the summer season. The studies showed a significant influence of the season on the level of: BA, TVA, LA, CLA9, CLA10, EPA, DPA, DHA. Milk from BS cows was characterized by higher concentration of SFA, BA, AA, EPA and DPA during summer season of feeding. However, milk from HF cows was characterized higher concentration of MUFA, PUFA, OA, LA, TVA and CLA and lover of SFA. In the winter season milk from BS cows was characterized by a higher concentration of SFA, MUFA, BA, TVA and CLA compared with milk of HF breed. Finally, milk from HF breed in organic system during summer and winter season was characterized much higher nutritional value.

Key words: milk quality, organic milk, CLA, fatty acid

Streszczenie: Zawartość kwasów tłuszczowych mleka krów rasy Brown Swiss i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym. Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu wybranych czynników, takich jak: sezon żywienia czy rasa, na kształtowanie się zmian w zawartości poszczególnych kwasów tłuszczowych. Badania przeprowadzono w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym, w którym utrzymywane są krowy dwóch ras: Brown Swiss (BS) i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej (HF). Grupę badawczą stanowiło 30 krów (15 BS i 15 HF). Mleko do analiz pobierane było 2-krotnie od każdej krowy: w sezonie letnim (gdzie podstawę żywienia stanowiło pastwisko) oraz w sezonie zimowym. Badania wykazały istotny wpływ sezonu żywienia na poziom następujących kwasów tłuszczowych: BA, TVA, LA, CLA9, CLA10, EPA, DPA, DHA. W sezonie letnim, mleko pochodzące od krów rasy BS charakteryzowało się wyższą zawartością: SFA, BA, AA, EPA i DPA. Natomiast mleko pozyskane od krów rasy HF wyróżniało się wyższą koncentracją: MUFA, PUFA, OA, LA, TVA i CLA oraz niższym poziomem SFA. W sezonie zimowym w mleku krów rasy BS wykazano wyższą koncentrację SFA, MUFA, BA, TVA i CLA w porównaniu do mleka krów rasy HF. Podsumowując, mleko pochodzące od krów rasy HF zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym charakteryzowało się znacznie wyższą wartością odżywczą.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., METERA E., KLIŚ P., GRODZKA A., SAKOWSKI T. Fatty acid composition of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 61–67

Authors’ addresses:
Beata Kuczyńska, Kamila Puppel, Anna Grodzka, Piotr Kliś
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Bydła,
Wydział Nauk o Zwierzętach – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warsaw, Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl

Ewa Metera, Tomasz Sakowski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Jastrzębiec
ul. Postępu 1
05-552 Wólka Kosowska, Poland

KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., METERA E., KLIŚ P., GRODZKA A., SAKOWSKI T. Fatty acid composition of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certifi ed organic farm