Archiv–ein Rohstoff für die Papiermaché und Papier Fabrikation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 78-81
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Archiv–ein Rohstoff für die Papiermaché und Papier Fabrikation

BARBARA SURMA-ŚLUSARSKA1), EWA DOBROWOLSKA2)
1) Institut für Papierherstellung und Druck der Technischen Universität Lodz
2) Lehrstuhl für Holzkunde und Holzschutz, Fakultät für Holztechnologie, Warschauer Naturwissenschaftliche Universität – SGGW

Abstract: In der Arbeit wurde die Verwendung von Archivalien als Rohstoff für die Papiermaché- und Papierfabrikation besprochen. Zitierte Literaturquellen beweisen, dass dies eine allgemeine Praxis in Europa war, dass nicht nur Kriege, aber auch Geldmangel, Unwissenheit usw. zur Verarbeitung von Archivmaterial geführt haben. Am Anfang des 19. Jh. gab es schon z. B. in England Fabriken, die alte Druckschriften und alte Manuskripte zu Papier von vortrefflicher Qualität verarbeitet haben.

Key words: Archivmaterial, Papier, Rohstoff

Streszczenie: Archiwa – surowiec do wytwarzania papieru mache i papieru. W pracy omówiono na podstawie danych zawartych w fachowej literaturze źródła pochodzenia makulatury stosowanej do produkcji papieru mache i papieru. Stwierdzono, że znacząca bazą surowcową do wytwarzania papieru z makulatury były archiwa, w skład których wchodziły różnego rodzaju dokumenty od rękopisów książek po spisy ewidencyjne ludności, dokumentację biurową itp. Niszczenie zasobów archiwalnych w Europie wiązało się nie tylko z wojnami i innymi klęskami, ale również ich masowym przerobem na masy włókniste do wyrobu papieru mache i papieru. Opisane zostały sposoby pozyskiwania, segregowania i przerobu archiwów w celu uzyskania odpowiedniej jakości makulatury do produkcji papieru.

Please use the following format to cite the selected article:
SURMA-ŚLUSARSKA B., DOBROWOLSKA E. 2011. Archiv-ein Rohstoff für die Papiermaché und Papier Fabrikation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 78-81

Authors’ address:
prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska
Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka
90-925 Łódź, ul. Wólczanska 223
e-mail: bsurma@p.lodz.pl

prof. dr hab. Ewa Dobrowolska
Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
e-mail: ewa_dobrowolska@sggw.pl

SURMA-ŚLUSARSKA B., DOBROWOLSKA E. 2011. Archiv-ein Rohstoff für die Papiermaché und Papier Fabrikation