Tests of shock absorption and vertical deformation in sports floors on wooden structure

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 64-69
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Tests of shock absorption and vertical deformation in sports floors on wooden structure

EWA SUDOŁ, ANNA POLICIŃSKA−SERWA
Department of Structures and Building Elements, Building Research Institute − ITB

Abstract: The paper presents test results for selected properties of sports floors on wooden structure that determine the safety of their use. Shock absorption and vertical deformation have been determined for area−elastic floor with wooden surface, area−elastic floor with synthetic surface and two combined−elastic floors with synthetic surface. The test results have proven compliance with the requirements of PN−EN 14904:2009 as regards the verified properties. Respective solutions, however, have revealed variations in the properties that resulted from differences in the structure and types of applied components.

Key words: sports surface, indoor surface for sport area, wood, floor, shock absorption, vertical deformation, EN 14904, safety in use

Streszczenie: Badania amortyzacji siły i odkształcenia pionowego podłóg sportowych o konstrukcji z drewna. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wybranymi właściwościami podłóg sportowych o konstrukcji z drewna, decydującymi o bezpieczeństwie ich użytkowania. Określono amortyzację siły i odkształcenie pionowe podłogi powierzchniowo sprężystej o nawierzchni z drewna, powierzchniowo sprężystej o nawierzchni syntetycznej oraz dwóch podłóg sprężystych kombinowanych o nawierzchni syntetycznej. Rezultaty badań potwierdziły zgodność z wymaganiami PN−EN 14904:2009, w zakresie sprawdzanych cech, przy czym poszczególne rozwiązania wykazały zróżnicowane właściwości, wynikające z różnic w konstrukcji i rodzaju użytych komponentów.

Please use the following format to cite the selected article:
SUDOŁ E., POLICIŃSKA-SERWA A. 2011. Tests of shock absorption and vertical  deformation in sports floors on wooden structure. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 64-69

Authors’ address:
Ewa Sudoł, Anna Policińska−Serwa
Building Research Institute
Department of Structures and Building Elements
02-656 Warsaw, ul. Ksawerów 21
e-mail: e.sudol@itb.pl
a.serwa@itb.pl
SUDOŁ E., POLICIŃSKA-SERWA A. 2011. Tests of shock absorption and vertical  deformation in sports floors on wooden structure