Investigations on volatile organic compounds (VOC) emissions from wood-based materials

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 59-63
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Investigations on volatile organic compounds (VOC) emissions from wood-based materials

AGATA STACHOWIAK-WENCEK, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, PAULINA KRZYWOSIŃSKA
Faculty of Wood Technology, Institute of Chemical Wood Technology, Poznań University of Life Sciences

Abstract: The study presents results of investigations on VOC emissions from raw particleboards as well as particleboards finished with decorative materials such as: melamine films and finish foils. The performed qualitative and quantitative analyses of VOCs in ambient air were carried out with the assistance of GC/MS/TD technique. Compound adsorption was carried out on the Tenax TA solid sorbent. It was found that raw wood-based products released into ambient air considerably more volatile substances than finished materials, i.e. those covered with melamine films and finish foils.

Key words: Volatile Organic Compounds (VOC), Emission, Particleboards, Chamber studies, GC/MS/TD

Streszczenie. Emisja VOC z filmów melaminowych oraz folii finish. Praca przedstawia wyniki badań emisji VOC z płyt wiórowych surowych oraz pokrytych materiałami uszlachetniającymi tj. filmami melaminowymi oraz foliami finish. Analizy lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu pod względem jakościowym i ilościowym dokonano za pomocą techniki GC/MS/TD. Adsorpcję związków przeprowadzono na sorbencie stałym Tenax TA. Stwierdzono, że tworzywa drzewne nieuszlachetnione wydzielają do powietrza znacznie większe ilości substancji lotnych niż produkty uszlachetnione tj. pokryte filmami melaminowymi i foliami finish.

Please use the following format to cite the selected article:
STACHOWIAK-WENCEK A., PRĄDZYŃSKI W., KRZYWOSIŃSKA P. 2011. Investigations on volatile  organic compounds  (VOC) em issions from wood-based materials. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 59-63

Authors’ address:
Agata Stachowiak-Wencek
Institute of Chemical Wood Technology
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań
e-mail: agates@up.poznan.pl
STACHOWIAK-WENCEK A., PRĄDZYŃSKI W., KRZYWOSIŃSKA P. 2011. Investigations on volatile  organic compounds  (VOC) em issions from wood-based materials