Technical and functional aspects of enforcement of natural fertilizer warehouses in respect of environmental protection

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (2), 2011: 165–172
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (2), 2011)

Technical and functional aspects of enforcement of natural fertilizer warehouses in respect of environmental protection

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI, AGATA PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ
Department of Civil Engineering, Warsaw Agricultural University – SGGW

Abstract: The article raises issues related to the implementation and use of manure storage facilities in aspect of environmental protection. Authors take into account two main factors affecting the proper functioning of the manure storage facilities: technical and functional ones. In case of the technical aspects of implementation and use of manure storage facilities it is essential to respect the principles of BAT. However, in the case of the functional aspects the main factor is compliance with Polish and European Union regulations.

Key words: dunghill, liquid manure tanks, manure disposal, manure storage, mechanization level, functionality index

Streszczenie: Techniczne i funkcjonalne aspekty wykonywania magazynów nawozów naturalnych pod względem ochrony środowiska. W artykule poruszono sprawy związane z wykonaniem i użytkowaniem magazynów nawozów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska. Uwzględniono dwa podstawowe czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie magazynów nawozów naturalnych: czynniki techniczne i czynniki organizacyjne. W przypadku aspektów technicznych wykonania i użytkowania magazynów nawozów naturalnych istotne znaczenie ma przestrzeganie zasad BAT. Natomiast w przypadku czynników organizacyjnych na pierwszy plan wysuwa się przestrzeganie przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Please use the following format to cite the selected article:
WIŚNIEWSKI K., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ A. 2011. Technical and functional aspects of enforcement of natural fertilizer warehouses in respect of environmental protection. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (2): 165–172

Authors’ address:
Krzysztof Wiśniewski, Agata Pawłat-Zawrzykraj
Katedra Inżynierii Budowlanej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-786 Warszawa, Poland
WIŚNIEWSKI K., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ A. 2011. Technical and functional aspects of enforcement of natural fertilizer warehouses in respect of environmental protection

 

10.2478/v10060-011-0052-2