BOD measuring and modelling methods – review

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (2), 2011: 143–153
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (2), 2011)

BOD measuring and modelling methods – review

TADEUSZ SIWIEC, LIDIA KIEDRYŃSKA, KLAUDIA ABRAMOWICZ, ALEKSANDRA REWICKA, PIOTR NOWAK
Department of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The article presents the method of measuring BOD in wastewater and characteristic different models which can by used for describing changes of BOD in next days. In the paper described eight models: Moore et al. (1950), Thomas (1950), Navone (1960), Fujimoto (1964), Hewitt et al. ( 1979), Adrian and Sanders (1992–1993) as well as Young and Clark (1965) used by Adrian and Sanders (1998), Borsuk and Stow (2000) and Manson et al. (2006). Comparison the models suggests that changing of BOD during the time are better describes by models second order or double exponential model (Manson et al. 2006) than models the first order.

Key words: BOD5, BODtotal, mathematical modelling, wastewater

Streszczenie: Charakterystyka metod oznaczania oraz wybranych modeli opisujących zmiany BZT5 w ściekach. W artykule przedstawiono metody pomiaru BZT w ściekach i charakterystykę różnych modeli, które można stosować do opisu zmian BZT. Przedstawiono modele Moore’a (Moore i inni 1950) Thomasa, (Thomas 1950), Navone (Navone 1960), Fujimoto (Fujimoto 1964), Hewitta (Hewitt i inni 1979) oraz Adriana i Sandersa (Adrian i Sanders 1992–1993), jak również model Yaung’a i Clark’a (Young i Clark 1965) wykorzystywany przez Adriana i Sandersa (Adrian i Anders 1998), Borsuka i Stowa (Borsuk i Stow 2000) oraz Mansona (Manson i inni 2006). Porównanie modeli sugeruje, że zmiany BZT w czasie, są lepiej opisane przez modele drugiego rzędu lub podwójnie wykładnicze niż modele pierwszego rzędu.

Please use the following format to cite the selected article:
SIWIEC T., KIEDRYŃSKA L., ABRAMOWICZ K., REWICKA A., NOWAK P. 2011. BOD measuring and modelling methods - review. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (2): 143–153

Authors’ address:
Tadeusz Siwiec, Lidia Kiedryńska, Klaudia Abramowicz, Aleksandra Rewicka
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Katedra Inżynierii Budowlanej
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: tadeusz_siwiec@sggw.pl
lidia_kiedrynska@sggw.pl
k_abramowicz@wp.pl
Aleksandra.Rewicka@europe.ppdi.com
SIWIEC T., KIEDRYŃSKA L., ABRAMOWICZ K., REWICKA A., NOWAK P. 2011. BOD measuring and modelling methods - review

 

10.2478/v10060-008-0100-8