Nutrient output from rural areas on the example of two catchments Skuterud and Zagożdżonka

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (1), 2011: 71–85
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (1), 2011)

Nutrient output from rural areas on the example of two catchments Skuterud and Zagożdżonka

KAROLINA SAWA1, LESZEK HEJDUK1, JOHANNES DEELSTRA2, LILLIAN ØYGARDEN2
1Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research – Bioforsk, Ås

Abstract: In this paper, two rural catchment – the Zagożdżonka catchment in Poland and the Skuterud catchment in Aas, Akershus county in Norway are compared. In addition to the general description, more in particular information, runoff, N-NO3 load, P-PO4 load, total phosphorus and total nitrogen concentrations in streams are compared. The data compared are from 1993 to 1995 in Zagożdżonka catchment and from 1994–1996 from Skuterud catchment. The average concentration of N-NO3 in Zagożdżonka River in the period was 0.85 mg·l–1 and the mean concentration of P-PO4 was 0.13 mg·l–1. In the stream in Skuterud catchment the average concentration of N-NO3 was 4.95 mg·l–1 and the mean concentration of P-PO4 was 0.04 mg·l–1. For both catchments the same data were also compared for the 2008. In Skuterud catchment the highest concentration of nutrients occurred in November, March and April, which was connected to the higher runoff from agricultural areas during the snowmelt period. In Zagożdżonka catchment the highest concentration of nutrients was noted in March, April and in summer time, which was connected to periods with high amounts of precipitation. Comparison of the two rural catchments showed many differences in applied measurement methods for water sampling, water measurement, discharge measurement, runoff amounts and management practices, which had an effect on results of monitoring program. The compared data can be useful to predict the development of future environmental conditions for example water quality. It can also be useful for predict how nutrient runoff will be in future. What is more the different conditions for runoff in Skuterud and Zagożdżonka then different measures are needed.

Key words: rural catchment, runoff, agriculture, nitrogen, phosphorus, measurement method, monitoring program

Streszczenie: Koncentracja biogenów w rolniczych zlewniach na przykładzie zlewni rzeki Skuterud i Zagożdżonki. W artykule zostały powana w Polsce – Zagożdżonka, druga w Norwegii – Skuterud. Poza ogólnymi opisami zlewni, porównywane informacje dotyczyły szczegółowych danych o opadach, spływie powierzchniowym, oraz stężeniach N-NO3, P-PO4, TP i TN w płynących wodach powierzchniowych. Dane ze zlewni Zagożdżonka pochodzą z lat 1993–1995, ze zlewni Skuterud z lat 1994–1996. Średnie stężenie N-NO3 w w badanym okresie w rzece Zagożdżonka wynosiło 0,85 mg·l, zaś średnie stężenie P-PO4 było równe 0,13 mg·l-1. W ciekach zlewni Skuterud średnia koncentracja N-NO3 wynosiła 4,95 mg·l-1, zaś P-PO4 oscylowała około 0,04 mg·l-1. W obydwu przypadkach te same analizy były przeprowadzone i porównane dla roku 2008. Wyniki pokazały, że dla cieków zlokalizowanych w Skuterud najwyższa koncentracja nutrientów wystąpiła w listopadzie, marcu i kwietniu. Zaistniała sytuacja ma związek z wysokim spływem powierzchniowym z terenów rolnych podczas upraw ziemi oraz z okresami roztopów. W zlewni Zagożdżonki najwyższe stężenie nutrientów w rzece odnotowano w marcu, kwietniu oraz w okresie letnim, co miało związek z dużymi opadami w tym okresie. Porównanie dwóch rolniczych zlewni pokazało wiele różnic, między innymi w stosowanych metodach pomiarowych, systemie monitoringowym i otrzymanych wynikach. Mimo wielu różnic przeprowadzona analiza może być przydatna w prognozowaniu przyszłych zmian warunków środowiskowych.

Please use the following format to cite the selected article:
SAWA K., HEJDUK L., DEELSTRA J., ØYGARDEN L. 2011. Nutrient output from rural areas on the example of two catchments Skuterud and Zagożdżonka. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (1): 71–85

Authors’ addresses:
Karolina Sawa, Leszek Hejduk
Katedra Inżynierii Wodnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: karolina_sawa@sggw.pl
leszek_hejduk@sggw.pl

Johannes Deelstra, Lillian Øygarden
Norweski Instytut Badań Rolniczych
i Środowiskowych
Ås, Fr. A. Dahlsvei 20
N-1432, Norwegia
e-mail: Johannes.Deelstra@bioforsk.no
Lillian.oygarden@bioforsk.no

SAWA K., HEJDUK L., DEELSTRA J., ØYGARDEN L. 2011. Nutrient output from rural areas on the example of two catchments Skuterud and Zagożdżonka

 

10.2478/v10060-008-0094-2