Evaluation of three forms of stinging nettle (Urtica dioica L.) in respect of yield of leaves and its quality

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 87–90
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Evaluation of three forms of stinging nettle (Urtica dioica L.) in respect of yield of leaves and its quality

WIESŁAWA ROSŁON, KATARZYNA BĄCZEK, KATARZYNA ZAGÓRSKA
Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of work was to compare male and two female forms (A and B) of stinging nettle in respect of yield and quality of leaves in third year of plant vegetation. Leaves were collected two times during vegetation period: in May, at the stage of plant blooming and at the beginning of September (regrowth). The yield of leaves for each form of nettle from the first harvest was higher than from the second. The content of phenolic acids was the highest in female form B, flavonoids in male form, whereas leaves of female form A was characterized by the highest content of assimilative pigments.

Key words: Urtica dioica L., assimilative pigments, flavonoids, polyphenolic acids

Streszczenie: Ocena plonowania i jakości liści trzech form pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). W pracy oceniono plonowanie i jakość liści dwóch żeńskich (A i B) i jednej męskiej formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). Liście pokrzywy zbierano w dwóch terminach: w maju (początek kwitnienia) oraz na początku września (odrost – faza wegetatywna). Wyższą masę liści u wszystkich badanych form uzyskano w pierwszym terminie zbioru. Najwyższą masą liści w tym terminie charakteryzowała się forma męska. Zawartość oznaczonych związków biologicznie czynnych była również wyższa w pierwszym terminie zbioru. Najwięcej kwasów polifenolowych zawierała forma żeńska B, flawonoidów – forma męska, natomiast najwyższą zawartością barwników asymilacyjnych charakteryzował się surowiec pozyskany z roślin formy żeńskiej A.

Please use the following format to cite the selected article:
ROSŁON W., BĄCZEK K., ZAGÓRSKA K. 2008. Evaluation of three forms of stinging nettle (Urtica dioica L.) in respect of yield of leaves and its quality. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 87–90

Authors’ address:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
ROSŁON W., BĄCZEK K., ZAGÓRSKA K. 2008. Evaluation of three forms of stinging nettle (Urtica dioica L.) in respect of yield of leaves and its quality