The influence of maleic hydrazide preharvest treatment on quality and storage ability of early onion cultivars at cold store conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 71–78
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The influence of maleic hydrazide preharvest treatment on quality and storage ability of early onion cultivars at cold store conditions

MAREK GAJEWSKI, KRZYSZTOF MAJEWSKI
Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the experiment was to determine the infl uence of maleic hydrazide (Fazor) preharvest treatment on some quality parameters and storage ability of nine popular onion hybrid cultivars from the group of early or semi-early ones: ‘Bonus’, ‘Fireball’, ‘Spirit’, ‘Sterling’, ‘Takmark’, ‘Takstar’, ‘Teton’, ‘Paraat’, ‘Utopia’. As the reference cultivar, late standard Polish cultivar ‘Sochaczewska’ was used. Onions were stored for 7 months in a cold store, at the temperature of 1–2°C and RH of 80–85%, an then for one week at simulated retail conditions. Weight losses, percentage of sprouted and rooted onions after storage, darkening level of inner buds, as well dry matter, vitamin C, and essential oils content in freshly harvested and stored onions were determined. Results of the experiment showed that the treatment of onions with MH positively influenced their storage ability. The best storage ability showed cvs. ‘Sochaczewska’ and ‘Spirit’, and the worst ability – ‘Bonus’ and ‘Sterling’. MH treatment decreased tendency to sprouting and rooting of onions during storage, and decreased natural weight losses. Vitamin C content in stored onions was higher after MH treatment, compared with untreated onions. Treatment onions with MH signifi cantly affected essential oils content in bulbs, which was lower in the case of the untreated onions. MH treated onions showed the signs of inner buds darkening, but the level of darkening related to the cultivar, and was generally low. The results obtained showed signifi cant influence of MH treatment on decreasing storage losses of early-maturing onion cultivars.

Key words: onion, storage, sprouting, losses, cultivars, maleic hydrazide, Fazor

Streszczenie: Wpływ przedzbiorczego traktowania wczesnych odmian cebuli hydrazydem kwasu maleinowego na ich jakość i trwałość przechowalniczą w warunkach chłodniczych. Celem doświadczenia było zbadanie wpływu hydrazydu kwasu maleinowego (preparat Fazor) na cechy jakościowe i straty przechowalnicze cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) dziewięciu odmian, z grupy wczesnych i średnio-wczesnych: ‘Bonus’, ‘Fireball’, ‘Spirit’, ‘Sterling’, ‘Takmark’, ‘Takstar’, ‘Teton’, ‘Paraat’, ‘Utopia’. Jako odmianę odniesienia wykorzystano standardową polską późną odmianę ‘Sochaczewska’, polecaną do długotrwałego przechowywania. Cebule przechowywano w warunkach chłodni zwykłej przez 7 miesięcy, w temperaturze 1–2°C i wilgotności względnej 80–85%, a następnie przez tydzień w symulowanych warunkach obrotu towarowego. Po przechowaniu określano ubytki masy cebuli, udział cebuli z wyrośniętym szczypiorem, udział cebuli z wyrośniętymi korzeniami, stopień ściemnienia okolic wierzchołków wzrostu w skali umownej. Bezpośrednio po zbiorze i po przechowaniu określano również suchą masę cebuli, zawartość witaminy C i olejków eterycznych. Badane odmiany wykazywały duże różnice pod względem zdolności przechowalniczej. Najlepiej przechowywały się odmiany ‘Sochaczewska’ i ‘Spirit’, a najgorzej ‘Bonus’ i ‘Sterling’. Zastosowanie hydrazydu kwasu maleinowego wpłynęło na zmniejszenie stopnia wyrastania cebuli w szczypior i korzenie podczas przechowywania oraz na zmniejszenie ubytku naturalnego cebuli. Traktowanie hydrazydem kwasu maleinowego wpłynęło istotnie na większą zawartość olejków eterycznych w przechowywanej cebuli oraz spowodowało wzrost zawartości witaminy C w cebuli po przechowywaniu. U cebuli traktowanej preparatem Fazor obserwowano ciemnienie okolic wierzchołków wzrostu, jednak stopień tego ciemnienia zależał od odmiany i był na ogół niewielki. Wyniki wskazują na istotny wpływ hydrazydu kwasu maleinowego na zmniejszenie strat przechowalniczych badanych odmian cebuli, dzięki czemu można je przechowywać w chłodni zwykłej przez kilka miesięcy.

Please use the following format to cite the selected article:
GAJEWSKI M., MAJEWSKI K. 2008. The influence of maleic hydrazide preharvest treatment on quality and storage ability of early onion cultivars at cold store conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 71–78

Authors’ address:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
GAJEWSKI M., MAJEWSKI K. 2008. The influence of maleic hydrazide preharvest treatment on quality and storage ability of early onion cultivars at cold store conditions