Effect of ammonium zinc acetate on rooting of stem cuttings in Physocarpus opulifolius

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 59–64
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Effect of ammonium zinc acetate on rooting of stem cuttings in Physocarpus opulifolius

ANDRZEJ PACHOLCZAK, WIESŁAW SZYDŁO
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Several substances are known to stimulate the action of rooting hormones, auxins. Such rooting cofactors act synergistically or additively with auxins. The role of zinc as an auxin cofactor in rooting of cuttings has been reported. ROUTE, a preparation containing ammonium zinc acetate, was used in this experiment for propagation of two cultivars of an ornamental shrub ninebark (Physocarpus opulifolius). Ninebark stem cuttings were rooted in a mixture of white peat and perlite (2:1), in a plastic tunnel under opaque foil, in summer of 2006 and 2007. The effect of ROUTE applied as one, two or three sprays on cuttings at weekly intervals was compared to that of two commercial rooting powders: Rhizopone AA containing IBA and Ukorzeniacz AB containing NAA. Rooting percentage and the quality of the root systems as well as the total length of auxiliary shoots on cuttings were determined after 6 weeks. All treatments significantly improved rooting relative to untreated controls. Spraying cuttings with the zinc-containing preparation was as effective as the two rooting: the average shoot length in the cuttings sprayed with ROUTE was several times longer that that of the control.

Key words: auxin, zinc, rooting powders, spraying, rhizogenesis

Streszczenie: Wpływ amonowego acetatu cynku na ukorzenianie sadzonek Physocarpus opulifolius. Wiele substancji, które współdziałają z auksynami uczestniczy w procesie ukorzeniania sadzonek. Związki te nazywane są kofaktorami auksyn. Działają one synergistycznie lub addytywnie z auksynami. Do kofaktorów auksyn zalicza się także niektóre mikroelementy, np. cynk. Związkiem zawierającym cynk jest ROUTE, który jako substancję aktywną zawiera amonowy acetat cynku (AAC). Preparat ten został wykorzystany w doświadczeniach nad ukorzenianiem sadzonek pędowych pęcherznicy kalinolistnej latem 2006 i 2007 roku. Sadzonki były opryskiwane roztworem wodnym preparatu w odstępach tygodniowych 1-, 2- lub 3-krotnie. Dodatkowo zastosowano standartowo używane ukorzeniacze w formie pudru: Ukorzeniacz AB zawierający NAA i Rhizopon AA zawierający IBA. Po 6-tygodniowym okresie ukorzeniania przeprowadzono ocenę procentu i stopnia ukorzenienia sadzonek oraz obliczono średni przyrost pędu przypadający na sadzonkę. Stopień ukorzenienia sadzonek oceniono na podstawie skali bonitacyjnej. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ AAC na ukorzenianie sadzonek pędowych pęcherznicy kalinolistnej. Może być on stosowany zamiennie w stosunku do ukorzeniaczy auksynowych. Szczególnie silny wpływ AAC był obserwowany w stosunku do rozwoju pędów na sadzonkach.

Please use the following format to cite the selected article:
PACHOLCZAK A., SZYDŁO W. 2008. Effect of ammonium zinc acetate on rooting of stem cuttings in Physocarpus opulifolius. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 59–64

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
PACHOLCZAK A., SZYDŁO W. 2008. Effect of ammonium zinc acetate on rooting of stem cuttings in Physocarpus opulifolius