The influence of biological preparations Grevit 200 SL and Biochikol 020 PC on rooting of cuttings Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ and Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 53–58
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The influence of biological preparations Grevit 200 SL and Biochikol 020 PC on rooting of cuttings Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ and Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’

ANDRZEJ PACHOLCZAK, WIESŁAW SZYDŁO
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of experiments carried out in 2006 was to evaluate the effect of the biological preparations Grevit 200 SL and Biochikol 020 PC on rooting of cuttings in: Berberis thunbergii ‘Green Carpet’, Berberis thunbergii ‘Red Chief’, Cornus alba ‘Spaethii’, Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’. Grevit 200 SL was used in the concentration 0.2% and Biochikol 020 PC in the concentration 2%. Cuttings were sprayed with either of the preparations 1, 2 or 3 times per week. Treatments in which auxins were applied to roots were included to compare the effectiveness of the above preparations. Results of the experiments show that Grevit 200 SL and Biochikol 020 PC positively affect rhizogenesis in cuttings from several ornamental leafy shrubs. However, their effects depend on a species and a number of treatments.

Key words: chitozan, grapefruit extract, rooting, ornamental shrubs

Streszczenie: Wpływ biopreparatów Grevit 200SL i Biochikol 020PC na ukorzenianie sadzonek Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ i Potentilla fruticosa ’Goldfinger’. Doświadczenia przeprowadzono w 2006 roku. Celem doświadczeń było sprawdzenie wpływu biopreparatów Grevit 200 SL i Biochikol 020 PC na ukorzenianie sadzonek: Berberis thunbergii ‘Green Carpet’, Berberis thunbergii ‘Red Chief’, Cornus alba ‘Spaethii’, Potentilla fruticosa ’Goldfi nger’. Preparat Grevit 200 SL został użyty w stężeniu 0,2%, a Biochikol 020 PC w stężeniu 2%. Sadzonki były opryskiwane w odstępach tygodniowych od 1 do 3 razy. Zastosowano kombinacje z użyciem ukorzeniacza auksynowego. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że Grevit 200 SL i Biochikol 020 PC mogą mieć korzystny wpływ na ukorzenianie sadzonek niektórych gatunków ozdobnych krzewów liściastych. Wpływ badanych preparatów na ukorzenienie sadzonek był jednak zależny od gatunku rośliny i ilości zastosowanych zabiegów opryskiwania.

Please use the following format to cite the selected article:
PACHOLCZAK A., SZYDŁO W. 2008. The influence of biological preparations Grevit 200 SL and Biochikol 020 PC on rooting of cuttings Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ and Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 53–58

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
PACHOLCZAK A., SZYDŁO W. 2008. The influence of biological preparations Grevit 200 SL and Biochikol 020 PC on rooting of cuttings Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ and Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’