Effect of drought and benzyladenine on scarlet salvia (Salvia splendens Sello) and geranium (Pelargonium hortorum L. H. Bail.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 45–52
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Effect of drought and benzyladenine on scarlet salvia (Salvia splendens Sello) and geranium (Pelargonium hortorum L. H. Bail.)

ALEKSANDRA ŁUKASZEWSKA, MONIKA POROWSKA, KAROL CHYLIŃSKI
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: Bedding plants are an important part of the urban public space and private gardens. However, they often suffer from drought stress, especially when grown in containers. In this trial a response to water stress was compared in two common annual species: scarlet sage (Salvia splendens Sello) and geranium (Pelargonium hortorum L. H. Bail.). The first species is herbaceous and prone to wilting while the other with hairy leaves is better adapted to drought. Plants were subjected to soil water deficit during two 14 days cycles, followed by 14 days periods of watering. At the beginning of the experiment plants were sprayed with benzyladenine in concentrations 100, 200 or 500 mg⋅dm–3 while control plants were sprayed with distilled water. The second treatment was when plants regained turgidity after the first drought cycle. At the end of every cycle fresh weight of the above-ground plant part and that of leaves was determined, number of inflorescences per plant counted and relative water content (RWC) in leaves measured. In both plants growth and flowering were negatively affected by temporarly imposed drought. Geranium proved to be better adapted to soil water deficit than was sage. Spraying plants with BA in concentration 200 mg⋅dm–3 stimulated plant growth and flowering in the normally watered plants of both species and counteracted to a certain extent the negative effects of drought in plants subjected to water stress.

Key words: water stress, bedding plants, fresh weight, flowering, RWC, benzyladenine

Streszczenie: Wpływ suszy i benzyloadeniny na szałwię błyszczącą i pelargonię ogrodową. Doświadczenia nad reakcją roślin na stres suszy prowadzono od czerwca do sierpnia 2005 roku w Katedrze Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Materiałem roślinnym były dorosłe rośliny szałwii błyszczącej (Salvia splendens Sello. ‘Torreador’) i pelargonii ogrodowej (Pelargonium hortorum L. H. Bail. ‘Deep Red’) uzyskane z siewek zakupionych w firmie nasiennej. Określono wpływ cyklicznego stresu suszy (2 × 14 dni) oraz 3 stężeń BA (100, 200 i 500 mg⋅dm–3) na świeżą masę części nadziemnej i liści, ich liczbę oraz liczbę kwiatostanów (oznaczane po każdym z czterech terminów obserwacji) i oszacowano względną zawartość wody (RWC) w liściach. Susza ograniczyła wzrost szałwii i pelargonii, a szczególnie świeżą masę liści (nawet o 50% u szałwii) oraz kwitnienie roślin (średnio o 30–40%) Względna zawartość wody (RWC) w liściach była niższa u pelargonii i spadła w niewielkim stopniu u roślin poddanych stresowi, podczas gdy u szałwii RWC wynosiła prawie 90% i jej spadek był prawie trzykrotnie większy, niż u pelargonii. Pelargonia okazała się lepiej przystosowana do suszy, gdyż negatywny wpływ niedoboru wody w podłożu miał mniej szkodliwe konsekwencje, niż w przypadku szałwii. Opryskanie roślin cytokininą o stężeniu 200 mg·dm–3 pozytywnie wpłynęło na wzrost masy części nadziemnej, świeżej masy liści, liczby liści i kwiatostanów u roślin obu gatunków normalnie podlewanych i do pewnego stopnia zmniejszyło negatywny wpływ suszy na oceniane parametry. Zabieg taki można zalecić przy uprawie obu gatunków roślin rabatowych.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁUKASZEWSKA A., POROWSKA M., CHYLIŃSKI K. 2008. Effect of drought and benzyladenine on scarlet salvia (Salvia splendens Sello) and geranium (Pelargonium hortorum L. H. Bail.). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 45–52

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
aleksandra_lukaszewska@sggw.pl
 
ŁUKASZEWSKA A., POROWSKA M., CHYLIŃSKI K. 2008. Effect of drought and benzyladenine on scarlet salvia (Salvia splendens Sello) and geranium (Pelargonium hortorum L. H. Bail.)