Evaluation of postharvest quality of the Polish cultivars of Alstroemeria hybrida

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 31–38
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Evaluation of postharvest quality of the Polish cultivars of Alstroemeria hybrida

ALEKSANDRA ŁUKASZEWSKA, ALEKSANDRA TATOL, AGATA GUENTHER
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Alstremerias have recently become very popular as cut flowers as due to intensive breeding, especially in Holland, new attractive cultivars appear every year. In Poland Andrzej Przybyla from the Warsaw University of Life Sciences is involved in alstremeria breeding and has already created over 40 registered cultivars. As vase life is one of the main criterion of cut flowers the trials were undertaken to evaluate this feature in Polish cultivars in comparison to two Dutch cultivars grown in Poland. Vase life of 32 tested cultivars – expressed in days till abscission of the fi rst fl oret in the umbel – was between 9.9 and 14.1 days. Dutch cultivars lasted about 12 days and did not differ signifi cantly from most of the Polish cultivars. Leaves of the Polish cultivars remained decorative for 6–20 days after harvest and the Dutch cultivars stayed green for 12–13 days. Leaf yellowing occurs prematurely on all cut alstremeria stems thus flowers have to be conditioned by the growers with the gibberellin-containing conditioners. In this study 17 cultivars were subjected to the 24 h conditioning with 1 mM GA3 which prolonged up to 3.5-fold leaf longevity in the Polish cultivars, while only by 70% in the Dutch ’Tiara’. This positive effect of GA3 was due to a delay of chlorophyll degradation by the treatment.

Key words: vase life, longevity, leaf yellowing, conditioning, chlorophyll a+b, Alstroemeria hybrida

Streszczenie: Ocena pozbiorczej jakości polskich odmian alstromerii. Alstremeria zyskała ostatnio na popularności dzięki dobrej trwałości pozbiorczej i powstaniu wielu nowych odmian. W pracy określono trwałość 32 polskich odmian wyhodowanych przez Andrzeja Przybyłę w porównaniu z trwałością dwóch odmian holenderskich uprawianych w Polsce. Bezpośrednio po zbiorze cięte pędy umieszczano w wodzie po i bez 24 h kondycjonowania w 1 mM GA3. Stwierdzono zróżnicowanie pomiędzy badanymi odmianami dotyczące długości okresu zachowania walorów dekoracyjnych przez kwiaty i liście. Trwałość kwiatów, mierzona do momentu opadnięcia płatków I kwiatu w baldachu, wynosiła od 9,9 do 14,1 dni. ‘Amparo’ była odmianą o najkrótszej trwałości kwiatów – 9,9 dni, a odmianą o najdłuższej trwałości kwiatów okazała się ‘Manuelita’ – 14,1 dni. Pierwsze objawy starzenia liści na pędach umieszczonych w wodzie zaobserwowano u odmiany ‘Isabel’ już po upływie 6 dni, a ‘Julieta’ charakteryzowała się najdłuższą trwałością liści, których żółknięcie nastąpiło dopiero po 19,9 dniach. Pod względem trwałości kwiatów i liści odmiany holenderskie nie różniły się istotnie od większości odmian polskich. Kondycjonowanie okazało się bardzo skutecznym zabiegiem opóźniającym proces żółknięcia liści: średnio o 27,7 dni w stosunku do kontroli, 2–3,5 raza u poszczególnych odmian w porównaniu do pędów nie kondycjonowanych. Efekt ten związany był z hamowaniem przez kwas giberelinowy rozkładu chlorofilu. Nie stwierdzono wpływu GA3 na walory dekoracyjne kwiatów.

Please use the following format to cite the selected article:
GARNIS J., DĄBROWSKI Z. 2008. Suitability of three methods used in monitoring and establishing presence of Agrotis segetum (Schiff.) by extension staff and vegetable producers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 31–38

Authors’address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
aleksandra_lukaszewska@sggw.pl
 
GARNIS J., DĄBROWSKI Z. 2008. Suitability of three methods used in monitoring and establishing presence of Agrotis segetum (Schiff.) by extension staff and vegetable producers