Composition of space – inspired by archetypes of culture like entrance into the cities landscape planning

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 283–289
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Composition of space – inspired by archetypes of culture like entrance into the cities landscape planning

KINGA RYBAK, KINGA ZINOWIEC-CIEPLIK
Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: The Cities landscape is creating of formal and functional structures. Practice in planning is demanded explicit show of all elements in urban composition with all relationships among them. In beginning of teaching in “The cities scenery planning” subject, which is in master’s studies learning program of WOiAK SGGW, were used basic seguences of urban composition defined by Kazimierz Wejchert like “the lead – the stop – the lead out” and “coupling interiors”. The way of symbolic and clear arrangement of subjects above is very good in finding archetypical model of existential space, which could help us to recognize and name city space around us.

Key words: urban planning, cityscape, composition

Streszczenie: Kompozycja przestrzenna – inspirowana archetypami kultury jako wstęp do projektowania krajobrazu miasta. Projektowanie krajobrazu miasta jest tworzeniem otaczających nas struktur formalnych i funkcjonalnych. W tym celu praktyka projektowa wymaga jednoznacznego określenia poszczególnych elementów kompozycji urbanistycznej oraz relacji jakie między tymi elementami zachodzą. Przy początkowym nauczaniu w zakresie przedmiotu „Projektowanie Krajobrazu Miasta” prowadzonego w ramach studiów magisterskich na WOiAK na SGGW zastosowano podstawowe relacje w kompozycji urbanistycznej zdefiniowane przez Kazimierza Wejcherta takie jak: „prowadzenie – zatrzymanie – wyprowadzenie” oraz „wnętrze sprzężone”. Poszukiwanie ich symbolicznego a jednocześnie czytelnego przedstawienia, okazało się prostą drogą do odnalezienia archetypicznego modelu przestrzeni egzystencjalnej.

Please use the following format to cite the selected article:
RYBAK K., ZINOWIEC-CIEPLIK K. 2009. Composition of space – inspired by archetypes of culture like entrance into the cities landscape planning. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 283–289

Authors’ address:
Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
 
RYBAK K., ZINOWIEC-CIEPLIK K. 2009. Composition of space – inspired by archetypes of culture like entrance into the cities landscape planning