Physiognomic analisis of urban scenery in after – industrial districts in Poznan

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 269–282
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Physiognomic analisis of urban scenery in after – industrial districts in Poznan

BOGUSZ MODRZEWSKI1, KINGA RYBAK2
1Department of Geografi cal and Geological Science, University of Poznań – UAM
2Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: Physiognomic analisis of urban scenery in after – industrial districts in Poznan. The “industrial district area” – characteristic but underdeveloped part of Poznan downtown features a wide range of interesting, yet unexposed urban elements. This research area of urban analysis consists of old urban block and old gas-works facility placed near the Warta river. Upon the methodology describing urban composition elements, most of them were recognized and valued with the object of describing potential in urban space, equivalent to architectural valuable, yet devastated assets.

Key words: Urban district, urban composition

Streszczenie: Analiza fizjonomiczna przestrzeni miejskiej w poprzemysłowych dzielnicach Poznania. Poznańskie „dzielnice przemysłowe”, niezwykle charakterystyczny, choć w znacznym stopniu zaniedbany obszar poznańskiego śródmieścia, pozwalają na zidentyfikowanie wielu interesujących, choć częstokroć mało znanych i rzadko jednoznacznie rozpoznawanych elementów kompozycji urbanistycznej. Wymieniony powyżej obszar zawiera w sobie zarówno tradycyjne kwartały zabudowy miejskiej, jak i tereny i obiekty zabytkowej Poznańskiej Gazowni, położonej tuż przy rzece. Przy wykorzystaniu metodologii identyfikacji i klasyfikacji elementów kompozycji urbanistycznej, większość z tych elementów, występujących na obszarze badań została określona, opisana i zwaloryzowana pod kątem przybliżenia potencjału, jaki tkwi w także tego rodzaju wartościach przestrzennych obszaru, obok wielokroć opisywanych i łatwiejszych w percepcji, zasobów architektonicznych.

Please use the following format to cite the selected article:
MODRZEWSKI B., RYBAK K. 2009. Physiognomic analisis of urban scenery in after – industrial districts in Poznan. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 269–282

Authors’ address:
Bogusz Modrzewski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Dzięgielowa 27,
61-680 Poznań, Poland
e-mail: b.mod@wp.pl

Kinga Rybak
Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: kinga.rybak@wp.pl

MODRZEWSKI B., RYBAK K. 2009. Physiognomic analisis of urban scenery in after – industrial districts in Poznan