Growth and productivity of ‘Elise’ apple trees on twenty two different rootstocks

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 125–129
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Growth and productivity of ‘Elise’ apple trees on twenty two different rootstocks

EWA JADCZUK-TOBJASZ, KATARZYNA ZYGMUNTOWSKA
Department of Pomology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The effect of twenty two rootstocks of different origin and different vigour (superdwarfi ng B 146, M.27, P 16, P 22, P 59 and PB-4; dwarfi ng B 9 and different M.9 subclones EMLA, Pajam 1, Pajam 2, T337, T339, 751, 984; semi-dwarfi ng B 396, M.7, M.26, No. 47, P 2, P 14 and P 60) on growth and yield of ‘Elise’ apple was studied. After nine growing seasons in the orchard there were signifi cant differences in tree size and tree vigour, expressed as a trunk cross-sectional area (TCSA) and increase in TCSA in ‘Elise’ apple trees on different rootstocks. The weakest growth was observed by trees on rootstocks PB-4, P59, P 22 and M.27. Trees on P 14 were the largest followed by those on M.26 and M.7. Among the subclones of M.9 those on M.9 Pajam 1 were the least and the largest ones on M.9 751. The fi nal TCSA (after 9 years) was closely related to its increase for nine years in the orchard. Yield per tree was associated with tree size. Therefore the lowest yields were obtained from the trees on PB-4, P 22, and P 59. Trees grown on semi-dwarfi ng M.26, P 60, P 14, B 396 and M.7 showed the highest yield (kg per tree). Yield per ha was related to planting density, which was assigned according to the assumed tree vigour on different rootstocks.

Key words: vigour, spacing, cumulative yield, cropping efficiency coefficient

Streszczenie: Wzrost i owocowanie jabłoni odmiany Elise rosnącej na 22 podkładkach. Porównywano wpływ 22 podkładek na wzrost i plonowanie odmiany Elise. Podkładki podzielono na trzy grupy ze względu na siłę wzrostu: superkarłowe – B 146 M.27, P 16, P 22, P 59, PB-4; karłowe – B 9 oraz podklony podkładki M.9 (EMLA, Pajam 1, Pajam 2, T337, T339, 751, 984); półkarłowe – B 396, M.7, M.26, No. 47, P 2, P 14 i P 60. Wzrost drzew zależał od rodzaju podkładki. Po 9 latach badań wzrost jabłoni ‘Elise’ najbardziej ograniczały podkładki PB-4, P 59, P 22 i M 27. Największe drzewa były na podkładce P 14, M.26 i M.7. Natomiast obserwowano niewielkie różnice we wzroście ‘Elise’ na poszczególnych podklonach M.9. Wystąpiła tendencja do silniejszego wzrostu drzew na niemieckiej podkładce M.9 751 i M.9 EMLA, natomiast najsłabszy wzrost ‘Elise’ obserwowano na francuskiej podkładce M.9 Pajam 1. Masa plonu z drzewa (kg) była generalnie związana z wielkością drzew. Największe plony uzyskano z drzew rosnących na podkładkach półkarłowych, a najniższe z superkarłowych. Przy ocenie plonowania z hektara nie stwierdzono takiej zależności chociaż najmniejszą wydajność z hektara osiągnięto z drzew posadzonych na PB-4.

Please use the following format to cite the selected article:
JADCZUK-TOBJASZ E., ZYGMUNTOWSKA K. 2009. Growth and productivity of ‘Elise’ apple trees on twenty two different rootstocks. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 125–129

Author’s adress:
Katedra Sadownictwa SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: ewa_jadczuk_tobjasz@sggw.pl
 
JADCZUK-TOBJASZ E., ZYGMUNTOWSKA K. 2009. Growth and productivity of ‘Elise’ apple trees on twenty two different rootstocks