Sensory quality of fruits of eggplant (Solanum melongena L.) cultivars in relation to growing conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 115–124
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Sensory quality of fruits of eggplant (Solanum melongena L.) cultivars in relation to growing conditions

MAREK GAJEWSKI, KATARZYNA KOWALCZYK, JADWIGA RADZANOWSKA, MARTA BAJER
Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The objective of this study was to examine sensory quality of fruits of eggplant cultivars of different fruit colour: ‘Scorpio’, ‘Zebra’ and ‘Cloud Nine’, which were grown: (1) in a greenhouse in rockwool panels as the growing medium, and (2) in an unheated foil tunnel, in the natural soil. Fruits were harvested in the middle of August, at optimal maturity. Sensory quality of the fruits was analyzed in the panel of 12 experts, using the quantitative descriptive analysis. The set of 19 descriptors of sensory quality plus overall sensory quality were evaluated. Semi-consumer’s test of flavour palatability was also performed. For the assessment, fruits were roasted for 40 minutes at 180°C and then chilled to the ambient temperature. Results showed that the genotype and growing conditions signifi cantly affected most of sensory attributes of the fruits. Fruits picked from the plants grown in the greenhouse were characterized by higher overall quality and were also scored higher in respect of most attributes. Principal component analysis for quality attributes and fruit samples was also performed, and the multiple regression model for predicting overall quality in relation to the set of sensory attributes was calculated.

Key words: aubergine, greenhouse, foil tunnel, quantitative descriptive analysis.

Streszczenie: Jakość sensoryczna odmian oberżyny (Solanum melongena L.) w zależności od warunków uprawy. Celem pracy było określenie jakości sensorycznej owoców oberżyny odmian ‘Scorpio’, ‘Zebra’ i ‘Cloud Nine’, o różnej barwie i pochodzących z różnych warunków uprawy. Oberżynę uprawiano w nieogrzewanym tunelu foliowym – w naturalnej glebie i w szklarni – w wełnie mineralnej. Owoce zebrano w połowie sierpnia, w fazie optymalnej dojrzałości do konsumpcji. Jakość sensoryczną określano w pracowni sensorycznej Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, z wykorzystaniem ilościowej analizy opisowej. Ocenę wykonał zespół 12 ekspertów. Owoce pieczono przez 40 minut w temperaturze 180°C, a następnie studzono do temperatury pokojowej. W analizie oceniano 19 wyróżników jakości sensorycznej oraz jakość ogólną. Przeprowadzono również semi-konsumencki test pożądalności smaku oberżyny. Wyniki wskazują, że odmiana i warunki uprawy wywierają istotny wpływ na większość cech sensorycznych owoców. Owoce pochodzące z uprawy w szklarni były oceniane wyżej pod względem większości cech sensorycznych niż owoce z uprawy w tunelu foliowym. Przeprowadzono analizę składowych głównych (PCA – principal component analysis) dla wyróżników jakości i obliczono model regresji wielokrotnej, obrazujący relacje między jakością ogólną a wyróżnikami jakości sensorycznej.

Please use the following format to cite the selected article:
GAJEWSKI M., KOWALCZYK K., RADZANOWSKA J., BAJER M. 2009. Sensory quality of fruits of eggplant (Solanum melongena L.) cultivars in relation to growing conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 115–124

Authors’ address:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl
 
GAJEWSKI M., KOWALCZYK K., RADZANOWSKA J., BAJER M. 2009. Sensory quality of fruits of eggplant (Solanum melongena L.) cultivars in relation to growing conditions