Branching stimulation in daylilies (Hemerocallis sp.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 103–107
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Branching stimulation in daylilies (Hemerocallis sp.)

MARIA WITOMSKA, ADAM JASZCZUK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:  In 2007–2008 trials were undertaken to stimulate branching in daylily, a popular garden perennial. Three cultivars were used in the experiment: ‘Mrs Bonner’, ‘Kopek’ and ‘Premier’. The single bud cuttings were either decapitated or sprayed three times with Arbolin 038 (containing GA3 and BA). Removal of apical bud was not effi cient treatment to stimulate shoot outgrowth while Arbolin 038 stimulated branching in daylily cultivars ‘Mrs Bonner’ and ‘Premier’ already 2 months after the treatment but in ‘Kopek’ not until next year and increased a total leaf number in all cultivars tested. Generally, effects of the Arbolin 038 application were cultivar-dependent.

Key words: apical dominance, decapitation, gibberellic acid, benzyladenine, Arbolin 038, production cycle

Streszczenie: Stymulowanie rozkrzewiania liliowców (Hemerocallis sp.). W latach 2007–2008 przeprowadzono doświadczenie nad stymulacją rozkrzewiania liliowców. Użyto trzech odmian liliowca ogrodowego: ‘Mrs Bonner’, ‘Kopek’ i ‘Premier’. Dokonano zabiegu ogłowienia oraz trzykrotnego oprysku preparatem Arbolin 038 (zawiera BA i GA3) rozcieńczonego wodą destylowaną w stosunku objętościowym 9:100, w odstępach miesięcznych. Usunięcie pąka głównego nie stymulowało rozkrzewiania liliowców. Opryskiwanie Arbolinem 038 spowodowało wyrastanie większej liczby pędów u odmian ‘Mrs Bonner’ i ‘Premier’ już 2 miesiące po zabiegu, a u odmiany ‘Kopek’ dopiero w następnym roku. Zabieg ten zwiększył ogólną liczbę liści z rośliny u trzech badanych odmian już w pierwszym sezonie wegetacyjnym.

Please use the following format to cite the selected article:
WITOMSKA M., JASZCZUK A. 2009. Branching stimulation in daylilies (Hemerocallis sp.). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 103–107

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: kro@sggw.pl
 
WITOMSKA M., JASZCZUK A. 2009. Branching stimulation in daylilies (Hemerocallis sp.)