Effect of Arbolin 036SL on growth of several ornamental shrubs

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 97–101
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Effect of Arbolin 036SL on growth of several ornamental shrubs

WIESŁAW SZYDŁO, ANDRZEJ PACHOLCZAK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this work was to test efficiency of Arbolin 036SL for stimulation of growth and branching in several ornamental shrubs. Arbolin 036SL is a preparation containing GA 3 and BA. The experiment was carried out in 2007–2008 in a nursery located in Niewierz. The following ornamental shrubs were used as the experimental material: Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’, Physocarpus opulifo-lius ‘Diabolo’, Hydrangea arborescens ‘Annabel-le’, Sambucus nigra ‘Eva’, Berberis ‘Klugowski’, Prunus laurocerasus  ‘Etna’. Plants were sprayed on 1st of July 2007  with water solutions of Arbo-lin 036SL in concentration 10, 20 or 40 ml.dm–3. At the end of vegetation all shoots over 1 cm long were counted and measured. Arbolin 036SL sti-mulated shoot growth in Hydrangea arborescens ‘Annabelle’, Sambucus nigra  ‘Eva’ and Berberis ‘Klugowski’. Used in the highest concentration 40 ml⋅dm–3 limited growth of Physocarpus opu-lifolius  ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’ and Prunus laurocerasus ‘Etna’. The best branching effect was observed in  Berberis ‘Klugowski’ where 2.5 times more side shoots were produced in response to the treatment with the preparation in concen-tration 40 ml⋅dm–3. The results show that Arbolin 036SL has a potential in nursery production of ornamental woody plants but detailed studies are needed before any practical recommendations can be formulated.

Key words: branching, spraying, benzyladenine, gibberellic acid, nursery production

Streszczenie: Wpływ preparatu Arbolin 036SL na wzrost wybranych gatunków krzewów ozdobnych. Doświadczenie miało na celu sprawdzenie przydatno ści preparatu Arbolin 036SL do intensyfikacji wzrostu i rozkrzewiania wybranych gatunków krzewów ozdobnych. Arbolin 036SL zawiera w swym składzie kwas giberelinowy GA3 i benzyloaminopurynę BA. Jest on obecnie stosowany w szkółkarstwie sadowniczym, do stymulacji wzrostu i rozkrzewiania drzew owocowych. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2007–2008 w szkółce roślin ozdobnych, położonej w miejscowości Niewierz. W doświadczeniu wykorzystano następujące krzewy ozdobne: Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’, Physocarpus opulifolius  ‘Diabolo’,  Hydrangea arborescens ‘Annabelle’, Sambucus nigra ‘Eva’, Berberis ‘Klugowski’, Prunus laurocerasus ‘Etna’. Rośliny zostały opryskane 1 lipca 2007 roztworem preparatu Arbolin 036SL w dawce 10, 20 lub 40 ml.dm–3. Po zakończeniu wzrostu roślin zmierzono wszystkie pędy o długości powyżej 1 cm, policzono również  pędy boczne, następnie zsumowano długość wszystkich pędów powyżej 1 cm. Wpływ preparatu Arbolin 036SL na wzrost roślin, liczbę oraz długość pędów był uzależniony od stężenia preparatu oraz użytego gatunku i odmiany. Preparat Arbolin 036SL stymulował wzrost: Hydrangea arborescens ‘Annabelle’, Sambucus nigra ‘Eva’, Berberis ‘Klugowski’. Zastosowanie preparatu w dawce 40 ml.dm–3 spowodował o wytworzenie przez Berberis ‘Klugowski’ prawie 2.5 więcej pędów w porównaniu z kontrolą. Wysokie stężenie preparatu Arbolin 036SL wyraźnie hamował o wzrost: Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’, Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ oraz Prunus laurocerasus ‘Etna’. Rezultaty doświadczeń wskazują, że Arbolin 036SL może być stosowany w produkcji krzewów ozdobnych, ale potrzebne są dalsze badania w celu opracowania szczegółowych zaleceń praktycznych.

Please use the following format to cite the selected article:
SZYDŁO W., PACHOLCZAK A. 2009. Effect of Arbolin 036SL on growth of several ornamental shrubs. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 97–101

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl
 
SZYDŁO W., PACHOLCZAK A. 2009. Effect of Arbolin 036SL on growth of several ornamental shrubs